16 februari 2012

Värdet av sociala medier ifrågasätts i ny undersökning

De flesta marknadsförare ser fortfarande inte sociala medier som ett sätt att driva försäljning. Mer än tre fjärdedelar säger att de adderar lite eller inget värde när det kommer till att värva nya kunder. Allt enligt en studie från brittiska Chartered Institute of Marketing (CIM).

Studien, som tittat på Facebook, Twitter, YouTube and LinkedIn, fann även att ca en tredjedel (34.5%) av de 1500 marknadsförare som tillfrågades anser att deras aktiviteter i sociala medier under 2011 inte alls vara effektiva, medan 13,7 svarade att de var extremt effektiva. Majoriteten av studiens deltagare ser sociala medier som ett verktyg för att skapa enganagemang (37%), eller som ett stöd till andra kanaler i en kampanj (46%)
Trots tvivel kring dessa mediers effektivitet fann ändå undersökningen att 74.5% av marknadsförarna planerar att öka investeringen i sociala medier under 2012.
Läs mer om undersökningen här.
Källa: Chartered Institute of Marketing, UK. MarketingWeek.