18 maj 2011

Vänner täcker upp för varandra i social försäkring

Gruppköp har slagit stort och nu kommer fler exempel på hur sociala nätverk ger konsumenter styrka och möjlighet att spara pengar. En ny innovativ affärsmodell för försäkringar som baseras på sociala nätverk har lanserats av tyska Friendsurance.

Försäkringar handlar om att de risker vi inte vill ta som individer hanteras av kollektivet. Den här Idén bygger vidare på försäkringens kooperativa natur och går ut på att man hanterar sina ersättningsanspråk inom en utvald grupp av vänner.
Såhär fungerar det: Du skapar ett konto hos Friendsurance och knyter ett antal vänner (max15) dit. Dessa kan hämtas in direkt från ditt Facebook konto. Varje vän binder sig till att bidra med ett särskilt belopp, (30-50 euro) om du skulle råka ut för en olycka. På samma vis lovar du att stötta dem med samma belopp om olyckan istället skulle drabba dem. Genom att lägga till t ex 10 vänner som bidrar med 200 kr var kan du få hjälp med de första 2000 kronorna av ditt anspråk på ersättning. För belopp över det går Friendsurance in och täcker upp resten.
Den premie kunden betalar till Friendsurance är alltså bara för stora ersättningar, vilket gör att de slipper hantera alla små ärenden, får lägre kostnader och kan hålla lägre premier. Dessutom förutspås antalet bedrägerier sjunka betydligt eftersom du håller dig inom en grupp av vänner, vilket ytterligare möjliggör låga premier. Företaget hävdar att de kan vara upp till 70% billigare än sina konkurrenter.
Källa: Springwise, Friendsurance, Trendhunter