23 augusti 2012

Välkommen till Världshandelsdagen 30 augusti

Världshandelsdagen anordnas varje år för Handelskamrarnas medlemsföretag, handelskamrar i Sverige och utomlands samt andra handelsintresserade. Syftet är att diskutera aktuella frågor som berör världshandeln.

Världshandelsdagen handlar i år om handel utan hinder och hur man möter konsekvenser av protektionism.Det finns tecken på ökande protektionistiska tendenser i Europa som en följd av finanskrisen. Exportörer drabbas av skyddstullar och importerade varor beläggs med tullar. Västvärlden tappar mark i snabb takt och nya framväxande ekonomier expanderar på Europas bekostnad. EU har inte råd att driva en protektionistisk linje utan behöver nya frihandelsavtal med exempelvis Japan, Indien, USA och Ryssland.
Kronprinsessan Victoria kommer att dela ut priset Export-Hermes till tre svenska företag som genomfört en framgångsrik exportsatsning. Priset delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av bl a Svenska Handelskammarförbundet och Sveriges Marknadsförbund.
Datum: 30 augusti 2012
Tid 13.00-17.00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Här hittar du mer information, program och anmälan.