23 maj 2012

Vad säger forskningen om sponsring?

Med en bakgrund som professionell dansare har Ragnar Lund personliga erfarenheter av vad sponsring betyder för finansiering av kultur och idrott. Idag forskar han på Stockholms Universitet och vet det mesta om vad som skapar värde för båda parter i en sponsorrelation. Hans forskning visar bl a hur viktigt det är att aktivera sponsorskapet, dvs att båda parter verkligen utnyttja relationen och inte bara byta logotyper. Vi bad Ragnar svara på några korta frågor om bl a inspirationskällor och framtidens marknadsföring.
1. Vad handlar din forskning om?
Min forskning handlar om sponsorrelationer där företag använder kulturen och idrotten för att bygga relationer med sin publik. Jag har bland annat tittat på hur sponsring kan bidra till nätverksfördelar samt vilka faktorer som påverkar förmågan att generera sponsorintäkter för kulturen och idrotten.

2. Vad tycker du är det mest spännande inom marknadsföringsområdet just nu?
Hur företag använder sponsring för att bygga relationer med kunder och anställda och hur sponsring kan hjälpa till att stärka en positiv upplevelse av ett varumärke, en produkt eller tjänst.

3. Vilken typ av marknadsföring kommer vi att få se 2025?
Mediernas utveckling innebär naturligtvis stora möjligheter och utmaningar. Företag söker sig till relationsbyggande mediekanaler snarare än till massmedier. Mediekonsumenter har blivit mycket mer aktiva och företag försöker hitta sätt att engagera konsumenterna och få dem att aktivt sprida en positiv bild av varumärket.

4. Vem eller vad inspirerar dig?
Lyckade utbyten mellan forskning och näringsliv.

5. Vilket gott råd vill du ge Sveriges marknadsförare?
Förstå vad som driver kunderna och få dem att bli engagerade snarare än att avbryta med envägskommunikation.