17 september 2017

Vad krävs av framtidens byrå?

Hur påverkas kommunikationsbyråerna av utvecklingen i marknadsorganisationerna?
Vid tre tillfällen under de senaste sex åren har Bohmans Nätverk tagit fram rapporter om Framtidens Marknadsorganisation. Både  för att summera utvecklingen och förstå hur det kan påverka marknadschefens arbete i framtiden. Studierna av marknadsorganisationerna kompletteras nu med en undersökning om Framtidens Byrå.

Erik Haglöf och Ebba Hultkvist Stragne på Bohmans Nätverk börjar ana vissa  föränd-ringar i attityderna.  Foto: Bohmans Nätverk
Erik Haglöf och Ebba Hultkvist Stragne på Bohmans Nätverk vill se hur kommunikations-byråernas möjligheter påverkas av marknads-avdelningarnas utveckling.
Foto: Bohmans Nätverk

”För oss är detta intressant, och vi ser det som en viktig uppgift i vår roll när vi ska rekrytera, att för-söka se trender och spå vilka framtida roller och kompetenser som kommer att bli eftertraktade”, säger Erik Haglöf, vd och rekryterare på Bohmans.
Han beskriver att de tidigare sett hur bland annat digitaliseringen och krav på att jobba med agila processer påverkar marknadsorganisationernas arbete. Marknadsavdelningen har blivit mer kommersiell, kommit närmare kunden och affären. Traditionella kampanjer med långa strategiprocesser har blivit kampanjer som förändras dagligen. En annan spelplan kan komma plötsligt och oönskat. Nya typer av aktörer och konkurrens har dykt upp. I vissa branscher har det genom digitaliseringen blivit lättare för nya aktörer att göra entré. Reklam har blivit mer av content och eftermätningar har istället blivit utvärderingar i realtid.
”Nu vill vi fördjupa oss i hur byråerna påverkas. Vi fortsätter spana kring utvecklingen av nya roller och kompetenser. I vår tidigare rapport har vi bland annat sett flera nya roller växa fram, som till exempel att någon behövs som är länken mellan marknad och IT, som drar kommersiella slutsatser och sam-tidigt har djup teknisk kompetens. Vi kallar det Marketing Technologist”, fortsätter Erik Haglöf.
En annan tydlig trend är behovet av någon som skapar innehåll och anpassar till respektive kanal och publicerar snabbt – Content Communation Specialist och en tredje trend kallar Bohmans som roll för Agile Performance Marketer (någon mäter, utvärderar och navigerar i en ständigt pågående utveckling).
 Ebba Hultkvist Stragne, rekryteringskonsult på Bohmans Nätverk, beskriver några av de trender man hittills har sett:
”Ju bättre, alltså ju tydligare och mer konkreta, som beställarna är – desto bättre tenderar byrån att lyckas”, säger hon och fortsätter.
”Många byråer strävar efter att vara så kompletta som möjligt, att vara full-servicebyråer. Det sker med blandat resultat.”
En annan aktuell trend, påminner en del om de allra första it-åren. Då ökade konkurrensen om talangerna och byråerna tappade folk till it-bolag som Icon Medialab och Framtidsfabriken.
”I takt med att företagen skapar sina digitala affärer, förflyttas många kompetenser från byråsidan till kundsidan. Många duktiga försvinner även till start-ups. Talangkriget har ökat”, konstaterar Ebba Hultkvist Stragne.
För marknadsorganisationerna är undersökningen om Framtidens Byrå en möjlighet att visa vilka behov som finns. Och för byråerna  en möjlighet att utveckla byråerna utifrån detta. Undersökningen är öppen för alla som vill delta.
Carin Fredlund