30 mars 2020

Vad är bra och vad kan göras än bättre? Medlemsmätning


Varje år gör vi på Sveriges Marknadsförbund en medlemsmätning för att se vad ni medlemmar tycker om ert medlemskap.

I år vad det Evimetrix som fick uppdraget. De skickade således ut enkäten via mejl och gick ut med tre påminnelser. Undersökningen pågick 14 februari till 11 mars.

Stort tack till alla er som svarat på medlems-
undersökningen!

Svarsfrekvensen var 16% vilket är vanligt för en intresseorganisation bestående av företagsmedlemmar.

Det som framkom är att ni medlemmar är mest nöjda med i en fallande skala:
Tendensdagen, seminarier/webbinarier, kurser, medlemstidningen Trender & Tendenser, studiebesök, webben svemarknad.se, rådgivning, mentorsprogram och internationellt nyhetsbrev.

Ni medlemmar har svarat att medlemskapet ger inspiration, omvärldsbevakning, ett större nätverk, möjlighet att utbyta erfarenheter samt utveckla sin kompetens. Det glädjer oss såklart mycket.

Ni fick även frågan om ni skulle rekommendera ett medlemskap och där fick Sveriges Marknadsförbund poäng högt över genomsnittet enligt NPS – Net Promoter Score.

Det som dock framkom är att några av er har svårt att vara ambassadör då ni inte själva hinner att ta del av alla medlemsaktiviteter.

På minussidan för ett medlemskap står: tidsbrist och att webbens grafiska profil upplevs omodern. Så i vår kommer vi att presentera en helt ny visuell identitet.

På tal om produktion svarade majoriteten att mycket av ert marknads- och kommunikationsarbete görs inhouse.

Frågan om ni kommer att öka eller minska marknadsbudgeten under 2020 jämfört med föregående år så var det 50/50.  Men kanske dessa svarssiffror påverkas nu i coronatider?

Det framgick också att den största delen av er marknadsföringsbudget består av:

  • annonsering i traditionella medier 22%
  • annonsering i sociala medier 14%
  • events 13%
  • innehållsproduktion i text 6%
  • video/bildproduktion 3%
  • influencersamarbeten 1%
  • PR 1 %

resterande fyllde i rutan övrigt eller ej svar.

I undersökningen ställde vi också frågan: hur viktigt är det för er att närvara i Almedalen?
36 %  svarade att det är mycket viktigt eller viktigt, medan 16 % säger att ni inte kommer att närvara i Almedalen.
Notera dock att svaren inkom innan det stora coronautbrottet.