19 november 2010

Unilever och Procter & Gamble lanserar ambitiösa miljöinitiativ

Den 15 november lanserade Unilevers VD Paul Polman Sustainable Living Plan. En ambitiös målsättning som innehåller cirka 50 relativt konkreta mål som företaget ska uppfylla under de kommande 10 åren. Planen ska fördubbla försäljningen och halvera Unilevers miljöpåverkan på 10 år.
”Detta är inte en plan som ska firas utan en affärsmodell att genomföra. Konsumenten vill ha åtgärder för hållbarhet, handeln vill ha det, och det resulterar ofta i innovation och i lägre kostnader.”
Bakgrunden till lanseringen är en granskning av över 1.600 produkter och 14 länder. Vatten, avfall och utsläpp av växthusgaser har bedömts genom hela livscykeln för märken som Dove, Knorr, Persil, Pot Noodle och Lipton. Ett 50-tal sociala, ekonomiska och miljömässiga mål har fastställts.
Unilever avslöjar inte hur planen kommer att påverka marknadsföringsbudgetar, eller om mer pengar kommer att anslås till de mer hållbara produkterna. Även om budgeten och medieval inte direkt påverkas är det ganska klart att produkter och varumärken som underlättar måluppfyllnad får mer, respektive tvärtom.
Jonathan Porritt, medgrundare av Forum for the Future, som är rådgivare till Unilever och andra i hållbarhetsfrågor, säger apropå de som är tveksamma kring hur uppriktigt företagens initiativ är ”Framgång kan bara bedömas utifrån vad som levereras, inte i termer av vad som utlovas.”
För att uppnå sina mål till 2020, kommer vissa produkter att behöva stöpas om, medan andra kommer att få helt nya förpackningslösningar. Unilever kommer också att behöva engagera kunderna mer i syfte att, i vissa fall, få till ett anpassat användande av produkterna.
Procter & Gamble (P&G) tillkännagav också nyligen sitt 2020 hållbarhets åtagande. I samarbete med WWF, lovar P & G att minska sin användning av petroleumbaserade material med 25%, minska förpackningar med 20% och se till att 30% av energin som används i verksamheten kommer från förnyelsebara energikällor, allt till 2020.
P&G kommer också att meddela nya mål genom sitt befintliga program Future Friendly, som bl. a. syftar till att upplysa konsumenterna om hur de kan minska slöseriet och spara energi och vatten.
Återstår att se vad företagen lyckas med och hur många som följer dessa bägge giganter.
Källor: MarketingWeek (Nov 2010), Advertising Age, Fast Company