3 oktober 2009

Tyskland domineras fortfarande av traditionella medier

Fascination och lifestyle är begrepp som betyder föga för den tyska befolkningen när det handlar om teknologi.

En aktuell studie från Deloitte angående medieanvändningen i England, USA, Japan, Brasilien och Tyskland visar att tyskarna visar minst intresse för de nya elektroniska underhållningsmedierna. De uppges inte vara teknikfientliga generellt sett men de håller sig mer än övriga undersökta länder till traditionella medier som konventionell radio och tv. Datorn och mobiltelefonen är emellertid på stark frammarsch som underhållningsmedia.
Tyskarna tillbringar minst tid med mediala aktiviteter av alla de undersökta länderna och är dessutom inte särskilt tilltalade av reklam. Brasilianarna däremot hör till dem som ägnar mest tid åt medier av alla slag. En jämförelse vad gäller innehavet av elektroniska medier visar att amerikanerna har flest digitala videorecorders, britterna flest notebooks, platt-tv- och digitalradioapparater medan japanerna har störst erfarenhet av mobiltelefoner. Enligt Deloitte är tyskarna generellt sett svårare att begeistra. Å andra sidan finns här en potential för branschen i och med att den tyska marknaden är långt ifrån mättad vad gäller just elektroniska underhållningsmedia.