24 mars 2008

Tyska nyhetsmagasin öppnar sitt online-arkiv för alla

Nyhetsarkiv med samtliga artiklar från print- och online-utgåvor blir tillgängliga gratis.

Det tyska nyhetsmagasinet Focus har öppnat sitt online-arkiv gratis för alla intresserade under adressen www.focus.de/archiv. Här finns samtliga artiklar från printutgåvorna sedan den 18 januari 1993 vilket innebär drygt 100 000 stycken. För att underlätta sökning har man dessutom under ett halvårs tid arbetat fram en skräddarsydd sökmotor. Även Der Spiegel har meddelat att man tänker ställa sitt online-arkiv till förfogande gratis. Starten sker under våren. Även här finns en speciell sökmotor att tillgå. Förutom innehållet i print- och onlineutgåvorna av Der Spiegel kan man här söka i förlaget Bertelsmanns lexikon och ordböcker liksom i det Internetbaserade uppslagsverket Wikipedia.