1 november 2009

Tyska konsumenter under lupp

För 27e året i rad har Axel Springer AG och Bauer Media Group genomfört sin ”VerbraucherAnalyse”, där tyska konsumenter fr o m 14 år kartläggs.

För 27e året i rad har Axel Springer AG och Bauer Media Group genomfört sin ”VerbraucherAnalyse”, där tyska konsumenter fr o m 14 år kartläggs. Studien ”VA Klassik” ger en detaljerad inblick i konsumtionsvanor, fritidsintressen och inställning till olika samhällsfrågor samt medievanor. Dessutom har man utvidgat åldersgruppen till 12-13-åringar med delstudien ”VA Jugend”.
En slutsats av studien är att sparivern hos tyskarna förblivit konstant men att formen för sparandet blivit mer konservativ, dvs man föredrar ett sparkonto framför börsen. Glädjen att konsumera kvarstår dock oförändrad, även om det sker något mera medvetet vad gäller förhållandet pris och kvalitet.
Man har också undersökt generationsskillnader mellan åldersgrupperna 18-29 år, 30-49 år och 50-69 år. En slutsats blev att trots alla diskussioner om särskild senior marketing så finns det många områden och branscher där reklamen går hem hos samtliga generationer.
Tyskarnas mest omtyckta fritidssysselsättning är att se på tv. Hela 42% anger att de gör detta mycket gärna. Aktiviteter med vänner uppnådde 40%, att läsa dagstidningen 28% och att sitta framför datorn fick 22%. Totalt har 32 000 kvinnor och män deltagit i denna undersökning som är en av Europas mest omfattande marknads- och mediestudier.