13 september 2016

Tvist mellan Svenskt Tenn och brittiskt bolag kan fortsätta

Svenskt tenn har upphovsrätten i Sverige till textilier som formgivits av Josef Frank respektive Estrid Ericson. Ett brittiskt företag har sålt tyger av samma design på nätet. Dessa mönster saknar immaterialrättsligt skydd i England. Det brittiska bolaget har även en svensk domän med .se-adress. Svenskt Tenn har yrkat att det brittiska bolaget skall förbjudas att sälja de aktuella tygerna i Sverige. Det brittiska bolaget har i ett genkäromål yrkat att tingsrätten skall häva registreringarna av två mönster. Tingsrätten dömde till Svenskt Tenns fördel och avslog det brittiska bolagets yrkanden. Det brittiska bolaget överklagade till hovrätten genom sin företrädare. Hovrätten avslog hans begäran att tas upp som klagande. HD undanröjer hovrättens beslut och återförvisar målet till hovrätten för fortsatt behandling med den brittiske företrädaren som klagande.
Läs hela domen här hd-o-3736-16