21 september 2009

Turism utan barriärer

Nya hot och nya möjligheter!

En satsning på turister med olika typer av funktionshinder samt målgruppen 60+ skulle ge Europas turistnäring goda framtidsutsikter trots finanskris och klimatförändring.

Turistbranschen ser flera nya hot för sin verksamhet

Det handlar om klimatförändring, finanskris och den demografiska utvecklingen mot en allt äldre befolkning. Frågan är hur man ska kunna förbli konkurrenskraftig och hitta nya målgrupper när såväl resandet i sig som tidslängden för varje resa minskar.

En köpsugen målgrupp är personer med olika funktionshinder

Enligt en beräkning av University of Surrey finns det ca 127 milj personer i Europa med någon typ av funktionsnedsättning och 70% av dem är såväl fysiskt som ekonomiskt i stånd att resa. Men inom EU kan t ex bara 1.5% av restauranger, 6.5% av etablissemang för övernattning samt 11.3% av företag som anordnar utflykter till olika typer av sevärdheter ta emot rullstolsbundna personer.

Låt 60+ testa service och produkter – för produktutveckling

En turism utan barriärer handlar emellertid inte enbart om en målgrupp med fysisk funktionsnedsättning. Den demografiska utvecklingen i Europa innebär att gruppen 60+ fortsätter att öka och den kräver mer bekvämligheter. Peter Neumann vid Universität Münster, Tyskland, har presenterat en ny studie där han har identifierat såväl möjligheter som utmaningar för en barriärfri turism. Det handlar bl a om att skapa bättre kvalitet samt ett engagemang från politiska och administrativa beslutsfattare. Tunnelbanan i Paris låter en panel av pensionärer pröva deras tjänster en förmiddag i månaden. På eftermiddagen lyssnar man till deras synpunkter, som kan göra det enklare och bekvämare att använda deras service även för ungdomar.