1 november 2012

Tungt kvartal för Reklammarknaden

Reklammarknaden omsatte nära 6,7 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2012. Det är en nedgång på 4,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det är främst de tryckta mediernas negativa utveckling som påverkar hela marknaden men också den tidigare så starka TV-reklamen backade något under perioden.
Dagspressen tappade 15 procent av sina annonsintäkter jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Investeringarna i TV-reklam visade svikande siffror efter ett par år med stark tillväxt, tappet var dock inte stort utan slutade under 1 procent jämfört med motsvarande period 2011.

Den mobila marknadsföringen fortsätter att växa starkast, med en total omsättning på över 100 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Tillväxten för mediet blev nära 80 procent jämfört med tredje kvartalet 2011. Internet fortsätter också att växa, tillväxten under det tredje kvartalet blev nära 9 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Inom kategorin är det sökordsmarknadsföringen som har den bästa utvecklingen, med en ökningstakt i investeringarna om 25 procent för det tredje kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period 2011.
Allt enligt IRM, institutet för reklam- och mediestatistik. Läs mer här.