16 augusti 2020

Trender och Tendenser

Medlemsbrevet
Trender och Tendenser

Medlemsbrevet Trender & Tendenser ingår i medlemsavgiften för företagsmedlemmar i Sveriges Marknadsförbund.


Trender & Tendenser lyfter våra medlemsföretag! Medlemsbrevet är ett sätt att hjälpa dig att bli en bättre marknadsförare, genom analyser och fördjupningar inom varumärkesutveckling och marknadskommunikation. Medlemsbrevet speglar bra exempel och praktikfall, liksom avskräckande misstag. Den erbjuder diskussioner med forskare och experter, samt tittar närmare på kommunikationsbyråers och marknadsavdelningarnas arbete och utmaningar. Nya medier och tekniker, likväl som gamla sanningar i nytt ljus.

Här kan du läsa mer om medlemsbreven Trender & Tendenser