7 februari 2013

Topp tio kommuner på Facebook

Sveriges kommuner har på allvar börjat använda sig av olika sociala medier för att få en bra medborgardialog. Sociala medier är effektiva för att nå många medborgare, tex vid krisinformation.
En kommun har verkligen den bredaste målgrupp man kan tänka sig, vilket fick företaget Sofy AB att bli nyfikna på hur de använder Facebook. Under 2011 och 2012 har de kartlagt Sveriges alla kommuners närvaro på kommunens eventuella Facebooksida. Målet var att se vilken kommun som uppnått bästa dialogen med sina medborgare.

Sofy har agerat som om de vore en medborgare i kommunen, som söker information på kommunens Facebooksida. Sofy AB är inget undersökningsföretag utan har velat se kommuners officiella närvaro på Facebook utifrån perspektivet som en medborgare.
Det här är första gången något publiceras från dessa kartläggningar. Det som kartlagts är:
• Var på hemsidan hittar jag sociala medier?
• Behövde jag leta?
• Hur tillgängligt?
• Hur aktiva är de – får de en aktiv dialog?
• Inga officiella sociala medier, eller i alla fall inga länkar dit.
Frågorna ovan resulterade i en lista på ca 20 kommuner som var extra aktiva och granskades  ett varv till. I den vidare granskningen undersöktes följande:
• Framgår en tydlig strategi?
• När är de där och besvarar och framgår det?
• Hur aktiv är dialogen?
• Tackar man och besvarar inlägg (oavsett negativa eller positiva inlägg)?
• Hur personliga är de?
• Hur många når man ut till (likes)?
Här är de 10 kommuner som rankats som de mest aktiva i sin dialog:
1 Halmstad, talar om när de är tillgängliga och är aktiva med ok dialog, 3412 gillamarkeringar, lätt att hitta Facebook på hemsidan.
2 Skellefteå, snabba svar, personliga, visar öppettider, 3495 gillamarkeringar,lätt att hitta Facebook på hemsidan.
3 Sölvesborg, ,tydliga öppet och svarstider, aktiva och personlig dialog, 2780 gillamarkeringar, lätt att hitta Facebook på hemsidan.
4 Södertälje, väldigt aktiva men får mest gillamarkeringar och inte så mycket dialog, behöver leta för att hitta Facebook.
5 Örebro, mycket bra dialog, använder ofta bilder och får bra respons, 1371 gillamarkeringar, måste söka för att hitta Facebook.
6 Karlstad, tydlig strategi, personliga och professionella och mycket bra dialog, 15832 gillamarkeringar, lätt att hitta Facebook på hemsidan.
7 Tyresö, väldigt aktiva och bra dialog, 4831 gillamarkeringar, snyggt att de visar twitter på Facebooksidan,lätt att hitta Facebook på hemsidan.
8 Uppsala, väldigt trevligt och personligt vilka som svarar och när, svarar bra även på negativa inlägg, 1324 gillamarkeringar, lätt att hitta FB på hemsidan.
9 Luleå, väldigt aktiva men inte så mycket dialog, 1435 gillamarkeringar, lätt att hitta Facebook på hemsidan.
10 Katrineholm ,ganska aktiva men inte så bra dialog, 1744 gillamarkeringar mycket svårt att hitta den officiella Facebooksidan, låg mitt bland alla deras olika kanaler.
Slutligen har Sofy nominerat de tre kommuner de anser har lyckats bäst med sin dialog med medborgare till ett hederspris. De tre nominerade är: Karlstad, Tyresö och Örebro. Antal likes är inte det som varit styrande i kartläggningen, snarare är det dialogen som varit i fokus. På Sourcingdagarna 18-19 mars kommer den kommun som Sofy anser fått bästa medborgardialogen  mottaga ett hedersbevis.
Sveriges marknadsförbund kommer under våren att erbjuda workshops om kommuners närvaro på Facebook eller andra sociala medier, bland annat om de slutsatser som dragits från både kartläggningen 2011 som den som gjorts i november, december 2012 – håll ögonen öppna!
Vill du veta mer om just din kommun,  kontakta Stephanie König på Sofy  eller Jan Fager på Sveriges Marknadsförbund.