22 mars 2008

Tidningskampanj i franska skolor

En vecka i mars görs en satsning i skolorna på ökat tidningsläsande.

Varje år görs en satsning på ökat tidningsläsande bland franska ungdomar. I år var det 19:e gången som franska dagstidningar gick ut i skolorna för att sprida budskapet och få fler unga att läsa tidningar. Enligt Audipresse har andelen tidningsläsare, 15-24 år, minskat 20% sedan 1994 fram till nu, 1.3 milj eller 17% av segmentet 15-24 år. Enligt en undersökning gjord av BVA 2005, informerar sig ungdomar idag i första hand via tv 68%, Internet 17%, radio 13% och dagspress 1%. Framväxten av Internet och gratistidningar är de främsta orsakerna till att allt färre unga läser dagstidningar. Dagstidningar har ett gott anseende bland unga, men det gäller att få fler att också läsa tidningar. I dagstidningsveckan deltar 4,7 milj elever och 415 000 lärare i 14 791 skolor, och 13 milj exemplar av olika tidningar delas ut under veckan.