12 december 2009

The Evening Standard blir gratistidning

Den 12 oktober blir eftermiddagstidningen the London Evening Standard gratistidning.

Samtidigt ökas upplagan från 250 000 till 600 000 ex och därmed kan tidningen spridas över hela London (inklusive ytterområden) på tunnelbanestationer, i snabbköp, vid sportevenemang osv. Fler londonbor kommer att kunna läsa the Evening Standard. Den journalistiska kvaliteten kommer att vara fortsatt hög.Strategin bakom den kraftigt ökade upplagan och den geografiska spridningen är för at kunna höja annonspriset. Den större upplagan kommer att locka fler annonsörer. Lösnummerpriset har varit 50p. Tanken är att de förlorade intäkterna ska kompenseras av ökade annonsintäkter. Det är den nye ägaren, oligarken Alexander Lebedev (med 75% av aktierna), som beslutat förvandla den 180 år gamla tidningen till en gratistidning utan att ge avkall på den journalistiska kvaliteten.
Lebedev tror att fler stora dagstidningar kommer att följa efter. Det främsta skälet till att Evening Standard blir gratistidning är vikande lösnummerförsäljning och minskade annonsintäkter 2008. Gratistidningen Thelondonpaper (Rupert Murdoch) har nyligen lagts ned, så nu återstår bara en gratis kvällstidning, the London Lite, som alltså får konkurrens av the Evening Standard.