16 februari 2012

Tävlingar på Facebook kanske egentligen är olagliga lotterier

Fler och fler har olika typer av tävlingar – eller som de tror är tävlingar – i sociala medier som t.ex. Facebook. En del av dessa är dock lotterier som kräver tillstånd. Tillstånd som inte ges för kommersiella lotterier.
För Facebook krävs dessutom att ni uppfyller de krav som ställs för att anordna tävlingar på Facebook.
Om slumpen avgör vem som vinner är det ett lotteri och tillstånd krävs. Slumpen är t.ex.:

  • 10 första in i butik får ett presentkort,
  • Lämna ditt visitkort här så deltar du i utlottningen av….,
  • gissa hur många ärtor det är i burken och vinn en TV samt
  • hur många kilon väger grisen,
  • Gilla oss på Facebook och delta i utlottningen av eller De första 20 som gillar detta inlägg vinner en….

Kräv motprestation

Genom att kräva en motprestation, hitta på ett namn eller en slogan, rita en teckning eller fotografera så räknas aktiviteten som en tävling. Det är alltså den deltagare som är bäst på något som vinner. Av informationen ska det framgå tävlingsregler, hur lång tid tävlingen pågår, om det finns en jury så namnge gärna denna samt skriv att juryns beslut inte kan överklagas. Det ska framgå att eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Inte mycket är skattefritt i Sverige !
Viktigt är att tävlingsvinster beskattas som inkomst av tjänst och att anordnande företag ska betala sociala avgifter etc precis som för en anställd!
Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 300 kronor. Dock kan det fortfarande krävas arbetsgivaravgifter etc och att kontrolluppgift skickas in.
Är vinsten i pengar eller presentkort som kan lösas in i pengar gäller skattefritt upp till 1000 kronor men kontrolluppgift redan från 100 kronor.
Kontrollera med de som betalar ut lönen hos ditt företag och se vinsten som en löneutbetalning så blir det rätt och du slipper vitesförbud, böter och skatterevision!
Vill du lära dig merhalvdagskurs i marknadsrätt