14 juni 2021

Sveriges Marknadsförbunds styrelse växlar upp med marknadschef från Volvo Car Retail

Mari Lagberg, CMO Volvo Car Retail. 

Sveriges Marknadsförbund har nyligen valt in ett antal nya styrelseledamöter. En av de nya ledamöterna som växlar upp styrelsearbetet är Mari Lagberg, som är marknadschef på Volvo Car Retail.


Grattis till posten som ny styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund. Hur känns det?

Tack! Det känns ärofyllt, peppande och lärorikt. När man spenderar så pass mycket av sin vakna tid på att diskutera marknad- och varumärkesfrågor så känns det viktigt att även få dela med sig av all den erfarenhet man samlat på sig. Sveriges Marknadsförbund spelar en viktig roll när det kommer till kunskapsdelning och inspiration så jag ser fram emot att vara med och utveckla verksamheten framåt.  

Som ny ledamot – vad kan du tillföra Sveriges Marknadsförbund?

Jag hoppas på att kunna bidra med erfarenhet inom hur man kan förflytta marknadsavdelningen från att vara en affärsstödjande enhet till att bli affärsdrivande. Jag hoppas också kunna bidra med ett generellt förändringsdriv, en digital ådra, analytisk förmåga och holistiskt perspektiv där marknadsfrågor inte enbart handlar om marknadsfrågor.

Berätta lite om din bakgrund?

Jag grundade mig på Berghs School of Communication på den tiden blogg kändes nytt. Direkt därefter axlade jag rollen som marknadschef på Lunarstorm. Sedan dess har jag dragits till företag med hög ambition och utrymme att förändra och där data spelar en viktig roll. Jag var flera år på Bisnode inom olika ledande marknadsroller och även som marknadschef på mediaanalysföretaget Retriever. 2018 började jag som marknadschef på Upplands Motor, som idag är en del av Volvo Cars och där min roll är marknadschef för retailverksamheten. 

Vilka är de största utmaningarna man har som marknadschef idag, tycker du?

Organisatoriska förutsättningar. Jag tror alla vet att komplexiteten ökat markant för en marknadschef de senaste åren. Men komplexiteten spiller även över på andra delar av företaget som också måste anpassa sig efter nya förutsättningar. Det är en svår terräng att navigera i och ett tungt lass att dra för en marknadschef, utöver ökad komplexitet, ständiga förändringar, oändliga mängder data och ökade krav från konsumenterna. Marknadschefen måste slå sig i fler delar av verksamheten, bryta silos och skapa tvärfunktionella team som kanske inte känns naturligt för resten av verksamheten. Men det är just därför de behövs. Har man förutsättningarna att förändra strukturer och processer så vågar jag påstå att marknadschefsrollen idag är det mest utvecklande och roligaste yrket som finns (dock inte helt opartisk ;)). Men finns det inte förutsättningar att förändra på riktigt så har man en utmaning att hänga med då kundresan inte tar hänsyn till silos eller organisatoriska motsträvigheter. 

Du jobbar ju på Volvo Car Retail, som inte behövt ställa in eller om under covid-19. Många marknadschefer kanske har det motsatta, dvs hela marknaden pausar eller går på sparlåga just nu. Har du några tips och råd till dem? Har du några tips och råd till dem? Hur ska man tänka inför att allt öppnar upp igen?

Jag tror alla branscher på något sätt har behövt ställa in och om under Covid-19. Jag är en fokuserad och målinriktad katapult när stunden kräver så rätt snabbt skalade vi bort allt oviktigt och prioriterade allt viktigt. Det var enormt nödvändigt och en bra läxa. Vi såg rätt snabbt att våra kunder fick ett ökat digitalt beteende och fokuserade nästintill alla resurser på att utveckla vårt digitala erbjudande.  Mitt tips till alla är att vara riggade för förändring oavsett. Man kan inte gå runt och vara riggad för en pandemi, inte heller en endemi. Så mitt tips är att skapa förutsättningar för att kunna hantera förändringar oavsett. Det finns bara en sak som är säker, vi kommer behöva ställa om och ställa om igen i framtiden. 

Är det några speciella frågor som du vill att Sveriges Marknadsförbund ska driva framöver?

Jag väljer att sätta mig in i arbetet först och uttala mig sen.