3 juli 2018

Sveriges Marknadsförbund i Almedalen

I år är Sveriges Marknadsförbund medarrangör i dessa programpunkter i Almedalen:Francesca-Obrien-Apelgren-SMF-300x169
 
Marknads- och kommunikatörsmingel med Speaker’s Corner
Där samtalar vi varje dag med nya gäster om ett spännande ämne inom marknad och kommunikation.
Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion, Sveriges Marknadsförbund, KIMM/Wise Professional
Dag: 1-8 juli
Tid: 17.45 – 19.00
Plats: Kronstallgränd 4
 
 
Hur har kommunikationsbranschen påverkats av metoo-rörelsen?
#Metoo -rörelsen har dragit fram över Sverige som en vårflod. De flesta branscher har uppmärksammat och berörts; så även kommunikationsbranschen. Men har något ändrats och i så fall på vilket sätt? Och hur ser vägen framåt ut?
Medverkande:
Francesca O’Brien Apelgren, vd Sveriges Marknadsförbund
Anders Wallqvist, vd Nowa Kommunikation
Maja Stridsberg, PR-Konsult Westander
Moderator:
Kerstin Torsede, Seniorkonsult Nowa Kommunikation
Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion, Sveriges Marknadsförbund, KIMM/Wise Professional
Dag: 2 juli
Tid: 17.45 – 19.00 – (debatt 18.00 – 18.15)
Plats: Kronstallgränd 4, Visby
 
Snuvas den äldre generationen på de digitala jobben?
Paneldebatt
När samhället förändras i snabbt takt ställer det allt större krav på hur företagen uppträder och verkar.  Vilken är marknadsförarens roll i detta, idag och i morgon? 
Konkurrensen blir tuffare för de flesta företag, digitalisering, internationalisering, e-handel och kompetensbrist påverkar deras utvecklingsmöjligheter. Marknads- och kommunikationsavdelningarna spelar en allt viktigare roll för att stärka konkurrenskraften, både bland kunder och medarbetare. Hur ska marknadsavdelningarna klara morgondagens utmaningar och sin egen kompetensförsörjning? Vilka kompetenser kommer att behövas? Hur ska marknadsförare och kommunikatörer arbeta för att företagen ska verka och uppträda samlat och integrerat? Behövs fler marknadsförare i ledningsgrupper och styrelser?
Snuvas den äldre generationen på de digitala jobben?
Var går gränssnittet marknad/kommunikation/HR/IT/sälj? Vilken kompetens behövs och efterfrågas på marknads- och kommunikationsavdelningarna respektive på kommunikationsbyråerna?
I panelen:
Carola Määttä, kommunikationsdirektör Polismyndigheten
Christina Hammer, grundare Hammer & Hanborg
Joachim Berntzon, vd Berntzon & Bylund
Linda Palmgren, fd United Influencers
Oscar Rydman, senior relationship manager LinkedIn Norden
Ulrika Lyth, marknads- och kommunikationschef Unionen
Dag: 3 juli
Tid: 14.15 – 15.00
Plats: 204, Hamnplan, Visby, Dagens Medias scen, Almedalen
 
 
 

Hur kan film påverka bilden av en stadsdel och förbättra medborgardialog i det nya medielandskapet?

2017 identifierades stadsdelen Gottsunda i Uppsala som ett särskilt utsatt område. Kommunen satsar för att vända utvecklingen. I en dokumentärserie i 4 avsnitt på Youtube ska Gottsundaborna dela sina egna berättelser. Filmerna ska bli en ny dialogform.
Stadsdelen Gottsunda har uppmärksammats i media. Utvecklingen har över tid lett till ökad polarisering i samhället och förstärkt ”vi och dom”-känslan. För att kunna vända den negativa situationen är det viktigt att säkerställa en stadsdelsutveckling med fokus på social hållbarhet. De boendes tankar och drömmar om framtiden måste få komma fram och bilden av området behöver nyanseras.
Mellan 2017 – 2019 ska en dokumentärserie på 4 avsnitt produceras med Gottsundabornas egna berättelser i fokus. Målgruppen är främst boende och verksamma i området men också övriga invånare i Uppsala kommun.
Hittills har tre filmer lanserats och setts av tusentals Uppsalabor följt av ett stort lokalt engagemang i området, medieinslag, debatter med mera.
 
Under seminariet kommer Erik Pelling (S) från Uppsala kommun berätta varför kommunen satsar på en dokumentärserie.
Ehsan Nasari, VD för filmbyrån Populate, berättar om hur filmerna har skapats, spridits och effekten såhär långt.
 
Talare: Ehsan Nasari Vd Populate, Erik Pelling Uppsala Kommun
Dag: 3 juli 2018
Tid: 16.00 – 16.30
Plats: Almedalen, Kränkus Innergård, Sankt Pers Gränd 5, Visby
 
 
 
Etisk reklam i det nya reklamlandskapet
 
Självreglering inom reklam och marknadskommunikation är ett komplement till det lagstadgade konsumentskyddet. Det är en snabb, effektiv och kostnadsfri väg för konsumenter att klaga på reklam och få den prövad – men räcker det i ett föränderligt reklamlandskap?
En ny reklammarknad har vuxit fram, inte minst i sociala medier med nya tekniker för målgruppsanpassning och allt fler kanaler att välja på. Ändrade konsumtionsmönster ger annonsörer nya vägar för reklam. Influencer marketing växer snabbt och unga influencers blir både reklamskapare och reklambärare. Men det brister ofta i kännedomen om lagar, regler och god marknadsföringssed bland influensers, nätverk och plattformar. Initiativ för självreglering har fungerat väl. Genom utbildning, vägledning och prövning har problematiken med dold reklam i social medier uppmärksammats och kunskap om regler och reklametik ökat. Men räcker det?
 
Talare: RO, Elisabeth Trotzig
Dag: 4 juli
Tid: 14.15 – 15.00
Plats: 204, Hamnplan, Visby, Dagens Medias scen, Almedalen