14 juni 2022

Svenskarnas semesterresor i sommar

Undersökningsföretaget RAM har undersökt hur svenskarnas semesterresor i sommar är planerade, vad som är viktigt när man reser, vad som står i vägen och vad man helst gör på resan.

RAM har undersökt hur svenskarnas semesterresor i sommar är planerade, vad som är viktigt när man reser, vad som står i vägen och vad man helst gör på resan.


Vårt resande påverkas mycket av omvärlden och aktuella händelser.

Covid-19 begränsar oss fortfarande.
43% av svenska befolkningen svarar att de påverkas i hög grad av pandemin när det gäller sommarens resande. Kvinnor påverkas i högre grad än män.
Inte helt oväntat tycker 86% att semesteralternativen är fler nu efter att restriktionerna släppts. Personer med barn instämmer i högre grad än de utan barn. Ju fler barn desto mer instämmer man i frågan.

76% av Sveriges befolkning upplever ett ökat utbud och en ökad kännedom av semesterupplevelser i Sverige efter åren med restriktioner. Detta gör att fler gärna semestrar på hemmaplan.

75% tycker att Rysslands krig i Ukraina gör att det känns osäkert att resa just nu.
47% instämmer mycket väl med detta påstående. De som tycker att det känns som mest otryggt är kvinnor och skillnaden mellan den yngre målgruppen (16-29 år) och den äldre (65-85 år) är påtaglig. Äldre påverkas i mycket större utsträckning.

57% av Sveriges befolkning påverkas av rådande klimatkris i sitt val av resor och transportmedel på denna.
30% är mycket påverkade. Kvinnor väljer bort vissa typer av resor p.g.a. klimatkrisen i högre utsträckning än vad män gör. Personer med högskoleutbildning eller högre nivå säger sig påverkas mer av klimatkrisen än de med lägre utbildningsnivå.

Förändrad ekonomi till det sämre har gjort att 30% fått begränsa sina semesterresor 2022.
De som drabbats mest av detta är kvinnor samt barnfamiljer.
63% av svenska befolkningen har fått begränsa sitt sommarresande p.g.a. högre bränslekostnader.

18% av Sveriges befolkning har fått ändra sina semesterplaner för sommaren 2022 p.g.a. de långa väntetiderna på pass.

Kul att veta

Svenskarnas 5-i-topp destinationer:
1. Spanien
2. Danmark
3 Grekland
4. Tyskland
5. Italien

Sveriges befolkning hämtar helst inspiration till och information om resor via:
1. Egna sökningar online (tex Google) 57%
2. Sociala medier – användares tips och /eller bilder /inlägg 26%
3. Rese-och semester-reportage i magasin/tidskrifter 22%
4. Researrangörernas egna hemsidor 16%
5. Annonser i magasin/tidskrifter 13%
6. Social medier – sponsrade inlägg från researrangörer/hotell/anläggningar 12%
7. Annonser i dags/kvällstidning 8%
8. Nyhetsbrev /E-postreklam 7%
9. Annonser online/på webben eller i mobilen 7%
10. TV-reklam 5 %
11. Direktreklam (reklam i brevlådan) 4%
12. Radio-reklam 1 %

1 av 4 svenskar har ännu inte bestämt sina semesterresor för sommaren 2022 och är påverkbara

60 % av Sveriges befolkning kommer att göra en semesterresa under sommaren 2022

Viktigast på sommaren i Sverige:
1. Fin naturupplevelse/ Bra boende
2. Lugn och ro
3. Möjligheter till bad i hav/sjö
4. Bra restauranger / Kulturupplevelse
5. Barnvänligt / Hundvänligt

Viktigast på sommaren utomlands:
1. Möjlighet till bad i hav/ sjö
2. Bra boende
3. Fin naturupplevelse/ Lugn och ro
4. Bra restauranger / Kulturupplevelser

Svenskarnas mål med sommarens semesterresa:
1. Umgås med familj/vänner 56%
2. Sol och bad 50%
3. Uppleva naturen 35%
4. Besöka storstad 33%
5. Uppleva kultur 32%

Källa: Undersökningsföretaget RAM – Research and Analysis of Media
Undersökningen har genomförts i maj och underlaget består av 16.918 svar från personer runt om i landet.