2 februari 2007

Svårt att nå resultat på medellång sikt

Konsten att planera på medellång sikt är underutnyttjad, men väsentlig för företagets överlevnad.

Företag är generellt sett duktiga på att planera både vad som ska hända under den närmaste tiden och vart man vill komma i den mycket avlägsna framtiden. För perioden däremellan är det dock sämre ställt med planeringen, det anser Geoffrey A. Moore, VD TCG Advisors, San Bruno,
California. I avsaknad av plan för företaget på medellång sikt finns ingenting som överbryggar nutid och framtid. Företaget fortsätter likadant som förut, vilket gör att de långsiktiga målen för produktutveckling aldrig uppnås.

Ekonomin bär en del av ansvaret för att denna situation uppkommer

De ekonomiska incitamenten brukar vara kortsiktiga, med fokus på att uppvisa bra siffror i varje kvartalsrapport. Att då redovisa att man sätter undan pengar för att utveckla produkter som idag redan fungerar och säljer bra, uppskattas inte av alla de som har sina bonusar knutna till företagets resultat.

De närmaste tre åren är förvånande ointressanta att satsa pengar på

Trots att det ofta är en förutsättning för att kunna lyfta företaget vidare till de mål som sätts upp i den långsiktiga planeringen.

Säljkåren vill naturligtvis sälja sådant som är lätt att sälja

Det ger bra provision. Därmed finns goda möjligheter för företaget att genom ett annat bonussystem visa att man prioriterar försäljningen av de nya produkterna.
De interna tillgångarna inom exempelvis it eller olika testmiljöer är begränsade. Det är frestande för produktchefer att använda resurser att möta efterfrågan på företagets befintliga produkter. Därför har nästa generation av produkter en tendens att stanna kvar i prototyp-stadiet och aldrig bli lanserade kommersiellt.

Det intellektuella kapitalet undviker medellånga utvecklingsprojekt

I den dagliga driften får duktiga personer och erfarna ledare uppleva framgångens glädje och stora personliga bonusar. I den verkligt långsiktiga produktutvecklingen är det åtskilligt friare och högre i tak, vilket också kan upplevas som mer lockande än att vidareutveckla befintliga produkter. Lösningen här är naturligtvis att inom organisationen visa att man prioriterar framgång i denna typ av projekt.

Öka fokus på utvecklingen och försäljningen för de närmaste 3 åren

Så kan företag hjälpa sig själva att hela tiden ha en fräsch och aktuell produktflora. De slipper då bli fast i produktutvecklingens limbo, med vikande försäljning av befintliga produkter och inga nya produkter färdigutvecklade.