20 september 2012

Svag tillväxt för reklammarknaden

Reklammarknaden ser ut att växa under både 2012 och 2013, om än med små tal. Totalt förväntas reklammarknaden öka marginellt under 2012 och med 0,9 procent under 2013.
Reklam i TV och på Internet spås en relativt ljus framtid under både 2012 och 2013 medan det ser mörkare ut för de tryckta medierna. Den redan tidigare konstaterade förflyttningen av reklammarknaden bort från tryckta medier till internet fortskrider i allt högre takt.
Allt enligt senaste statistiken från Institutet för Reklam- och Mediestatistik, IRM.