30 maj 2013

Styrkan i differentiering, meningsfullhet och framträdande

Marknadsförare har länge debatterat vad som är hemligheten med framgångsrik marknadsföring. Differentiering får ofta många förespåkare. Andra anser att marknadsföring måste vara meningsfull, och en tredje framgångsfaktor som anges är framträdande.
I en ny artikel som bygger bl.a. på ett nytt pilotprojekt där neurovetenskap och enkätdata länkades till konsumenternas köpbeteende, kommer man fram till  att ekonomisk framgång för varumärken beror på alla dessa tre egenskaper.
Läs artikeln här
Ett aktuellt svenskt exempel skulle kunna vara Arlas nya reklamfilm för Mjukglass:
http://www.youtube.com/watch?v=FeLBfWFO6m8
Det annorlunda i materialet är att man är först med att lansera en ny produkt inom en kategori som hittills bara kunnat erbjuda mjukglass kiosker med speciella glassmaskiner. Det meningsfulla är att du nu kan göra härlig mjukglass hemma. Du behöver inte gå ner till centrumet för att köpa din strut utan den kan skapas i ditt eget kök. Det framträdande är att det skapar en intresseväckare och är en konsekvens av att de två första parametrara är så starka. Utmaningen är att leverera på längre sikt i kvalitet och upplevelse, dvs att bibehålla den starka meningsfulla känslan, säger Björn Söderin på Millward Brown.
Här hittar du denna och andra artiklar i denna serie