11 februari 2020

Stort tack Felix Mörée och Andreas Jonason

Årets Marknadsföringsbok TA BETALT!

Från seminariet 10 mars 2020
Från vänster författaren Felix Mörée, vd Sveriges Marknadsförbund Francesca O’Brien Apelgren, författaren Andreas Jonason.  Foto: Carina Englundh