24 november 2022

Stort tack – Essitys Master Brand & Communication team TENA

Stort tack Meta Redstedt Global Master Brand & Communication Director Essity och Stefanie Steegs Global Master Brand & Communication Manager Essity för en intressant och givande föreläsning!


En föreläsning om en av Essitys kampanjer ”Att bryta hinder för välbefinnande ” som de skapat för att stödja hållbara och innovativa framsteg i samhället och om hur TENA bryter stigma och utmanar negativa uppfattningar, genom att skapa en mer hälsosam och öppen dialog runt inkontinens och kvinnligt åldrande.


Essity ett ledande hygien och hälsobolag som har uppmärksammats internationellt för sitt arbete inom hållbarhet och för sina lyckade kampanjer Att bryta hinder för välbefinnande.

TENA – global marknadsledare inom kontinensvård och som under senaste åren skapat stor framgång genom hållbart varumärkesbyggande.

Tack alla gäster och samarbetspartners! Hoppas att vi ses igen i Göteborg den 23 februari – vi återkommer med plats och föreläsare!


Samarbetspartners vid föreläsningen: