8 maj 2023

Stort tack Elisabeth Trotzig

Sveriges Marknadsförbunds vd Francesca O’Brien Apelgren avtackar Elisabeth Trotzig RO

Avtackning vid årsmötet 3 maj 2023

Sveriges Marknadsförbunds vd Francesca O’Brien Apelgren avtackar Elisabeth Trotzig RO för sitt engagemang i valberedning. Elisabeth har tidigare även varit Sveriges Marknadsförbunds ordförande.

Stort tack Elisabeth för många års engagemang, kunskap och tid som du bidragit med till Sveriges Marknadsförbund.