20 oktober 2022

Stort tack alla medlemmar för en fantastisk Tendensdag

Stort tack alla medlemmar, samarbetspartners sponsorer och studenter. Tendensdagen 2022 blev succé tack vare er alla.


Här nedan ser ni några bilder från eventet.

Fler bilder kika här

Senior Talent Award

Priset Senior Talent Award delades ut på Tendensdagen.
Vinnare 2022 blev Axel Johnson Gruppen.
Hederspriset gick till Tomas Ledin.
Motiveringarna se nedan.

VINNARE SENIOR TALENT AWARD 2022 – AXEL JOHNSON GRUPPEN

MOTIVERING
När många företag gör satsningar på att förändra sin åldersstruktur, valde ett företag att gå längre än de flesta. När många företag sopar siffrorna under mattan, valde ett företag att analysera dem. När många företag säger att åldern inte är ett problem eller ens en fråga, så valde ett företag att resonera precis tvärtom. I ett näringsliv hårt präglat av styrkeideal och riskminimering krävs både mod, integritet och beslutsamhet för att gå mot strömmen genom att medvetet blotta en svaghet. Årets vinnare av Senior Talent Award gjorde just precis detta. Med självkritisk utgångspunkt i en alltför låg andel chefer under 30 och över 60 år, beslöt ett företag att med uppkavlade ärmar och utstakade mål satsa just på dessa åldersspann. Allt för att bättre spegla sin omvärld, så som den faktiskt ser ut. Ett perspektiv som sätter människan i fokus och samtidigt skapar helt nya affärsmöjligheter. Via ett stort mediegenomslag fick ett åldersfixerat land en klarsynt, insiktsfull och inspirerande lektion i hur man vänder en upplevd svaghet till en faktisk styrka – ett synsätt som alla kan ta till sig av, när det gäller synen på ålder. Dessutom fick 2022 års upplaga av Senior Talent Award en självklar vinnare.
Stort, varmt åldersmedvetet grattis, Axel Johnson Gruppen!

ÅRETS HEDERSPRIS SENIOR TALENT AWARD 2022 – TOMAS LEDIN


MOTIVERING
Senior Talent Award är i första hand en utmärkelse riktat mot företag som värdesätter senior kompetens och inte likställer talang med ålder. Som kan uppvisa en arbetsmiljö att trivas och utvecklas i under lång tid. Med det sagt kommer juryn också att kunna göra särskilda hedersomnämnanden till modiga eller betydelsefulla individer, som vågat gå mot strömmen och statuera goda exempel för andra att inspireras av. Detta år har juryn fastnat för en yrkesperson som nyligen bjöd in 12.000 personer till ett sprakande 70-årskalas i Avicii Arena, som inte ens Sveriges Television och Melodifestivalen kunde skjuta på. Lika mycket som ett födelsedagskalas och firandet av ett 50-årigt yrkesliv, blev det ännu en dag på jobbet där åldern var totalt oviktig. I en tid då musikbranschen präglas av unga stjärnor och streams, har årets hedersprisvinnare i decennium efter decennium lockat fans i alla åldrar. Ofta tillsammans. Han utmanar också både sig själv och sin publik genom att låta sin musik flöda in i nya sammanhang, i händerna på såväl andra musiker som filmskapare och hela symfoniorkestrar. Årets hederspristagare har under imponerande lång tid – eller många korta somrar om man så vill – visat att musiken är en enande, vitaliserande kraft som effektivt tar sig förbi alla åldersbarriärer.
Tomas Ledin, vi kan lita på dig!