1 december 2009

Storsatsning på elbilar i Frankrike

Franska regeringen skapar incitament för att få fransmännen att köpa elbilar.

En ”belöning” på €5 000 utlovas till de 100 000 första köparna av elbilar. Premien gäller till och med 2012. Därutöver satsar regeringen €900 milj på laddningsstolpar i städerna. Staten föregår med gott exempel och startar under hösten upphandling av 50 000 elbilar som ska användas som tjänstebilar av La Poste, SNCF, EDF, Veolia m fl företag samt i annan offentlig verksamhet. Exempelvis planerar La Poste ha 10 000 elbilar i bruk 2013, vilket motsvarar 25% av bilparken. Staten har förbundit sig att upphandla 100 000 elbilar under fem år. Syftet är att stimulera efterfrågan och därmed få ned priset. Hittills har elbilar inte sålt så bra eftersom de varit ganska dyra. Den svaga efterfrågan har gjort att det inte eller producerats så många elbilar. Det är den här onda cirkeln som regeringen vill bryta med olika stimulansåtgärder.