30 augusti 2019

Stipendier för projekt som främjar svensk export – deadline 15 oktober

Export skapar framgång

Stipendier

Sveriges Marknadsförbund är en av medstiftarna till Fonden för exportutveckling.
Fonden delar årligen ut stipendier som syftar till att utveckla och stärka svensk export.

Ska du jobba med ett projekt som främjar svensk export?

Då är du välkommen att söka våra stipendier. Fonden för Exportutveckling utlyser två gånger per år, under våren (deadline 1 april) och hösten (deadline 15 oktober), i samarbete med ICC och Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond, ett antal stipendier för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Även du som är praktikant vid svenska handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor kan ansöka för ett specifikt projekt som du ska genomföra under praktiktiden. Det du ska tänka på när du söker stipendiemedel är att du kan argumentera för ett tydligt exportsyfte.
Du kan även söka stipendium om du arbetar vid ett startup-företag, förutsatt att resultatet från ”exportprojektet” kan bli offentligt.
Inbjudan att söka våra stipendier skickas ut brett under vår och höst, bland annat till universitet/högskolor i Sverige samt till handelskammare i utlandet.

Fondens kriterier

Stipendieansökan skall innehålla:

  • En noggrann beskrivning av projektet med syfte, förväntat resultat, budget och tidsplan
  • Dokumentation av den/de sökandes kvalifikationer för att kunna genomföra projektet/arbetet (gärna med kort skriftlig kommentar från handledare, institutionsledning eller motsvarande)

Se intresseanmälan för stipendium här

 

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Stiftarna är Sveriges Marknadsförbund,  Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Föreningen Företagsekonomiska Institutet och Föreningen  Mercuri-Schartauanerna

Fondens ändamål
är att genom stipendieverksamhet och på annat sätt uppmuntra svensk företagsamhet till ökade exportansträngningar och värdeskapande internationalisering.
Detta sker genom att årligen dela ut stipendier som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Sökande kan då även vara praktikant vid svensk handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor.
Lärs mer om Fonden för Exportutveckling här