3 februari 2022

Stipendier för projekt som främjar svensk export – deadline 15 mars

Fonden för exportutveckling.

Sveriges Marknadsförbund är en av medstiftarna till Fonden för exportutveckling. Fonden delar årligen ut stipendier som syftar till att utveckla och stärka svensk export.

Stipendier

Har du en aktivitet, en studie, en kampanj som kan sprida ny kunskap om internationell handel och som skulle bidra till ökad svensk export?
Då finns möjlighet att få ett stipendium som delfinansiering till ditt ”exportprojekt”.

Fonden för Exportutveckling delar två gånger om året ut stipendier till personer som vill genomföra ett begränsat projekt som syftar till att ge ny kunskap om svenska exportmöjligheter. Fonden har under mer än 40 år delat ut hundratals stipendier – ofta till praktikanter vid svenska handelskamrar utomlands, vid Business Sweden kontor, till master studenter eller till privatpersoner med en bra idé som kan öka export o handel från Sverige. Dock inte till ”egna studier”.

Fondens motto : ”Export o handel skapar välstånd”

Varmt välkommen med intresseanmälan senast den 15 mars 2022.

Mer information om kriterier, tider och rapportering för stipendier kan du läsa på fondens hemsida, www.exportutveckling.se.

Stiftare är : Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU), Föreningen Företagsekonomiska Institutet (FEI), Föreningen Mercuri-Schartauanerna.