28 oktober 2015

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling får ny styrelsemedlem

Francesca O'Brien ApelgrenStockholm 2015-11-17
MiS vd Francesca O’Brien Apelgren har blivit invald i styrelsen för Stiftelsen Fonden för Exportutveckling. Francesca är vd för Sveriges Marknadsförbund och Marknadsföreningen i Stockholm.
–Det är hedrande att få representera och vara länken mellan svenskt och internationellt näringsliv. Majoriteten av Sveriges Marknadsförbunds medlemmar är stora och mellanstora företag som vi vill hjälpa i dess strävan att nå fler marknader. Fonden för Exportutveckling arbetar just med att uppmuntra svensk företagsamhet till ökad export, säger Francesca O’Brien Apelgren.
–Vi kommer att fortsätta förstärka Fonden för Exportutvecklings varumärke i olika kanaler samt verka för att fler företag, organisationer, myndigheter och universitet kommer att knytas närmare till verksamheten i form av olika samarbeten. Jag blev invald i styrelsen för att kunna bidra med min kompetens inom varumärkesprofilering, marknadsföring, försäljning, kommunikation och media, säger Francesca O’Brien Apelgren.
–Fonden för Exportutveckling ger årligen stipendier till studenter som studerar och arbetar för att stärka svensk export. Det känns värdefullt att kunna lyfta fram unga talanger som vill marknadsföra Sverige på olika arenor. Vi tillsammans med Sveriges Handelskamrar delar även ut Export Hermes en gång om året. Priset delas ut till svenska företag som genomfört en framgångsrik exportlansering. Det är extra glädjande att Kronprinsessan Victoria medverkar vid utdelningsceremonin, avslutar Francesca O’Brien Apelgren.
Länkar
Sveriges Marknadsförbund
Fonden för Exportutveckling