22 mars 2008

Sporttidning för unga på nätet

L’Équipe Junior vänder sig till unga sportfantaster och är gratis på nätet.

Den populära franska sporttidningen, L’Équipe (dagstidning) har startat en gratis utgåva på nätet för 9-14-åringar. Nättidningen heter L’Équipe Junior och publiceras varje onsdag och lördag. Gruppen 9-14 åringar är drygt 5 milj i Frankrike och 59% därav är dagliga nätanvändare. Det redaktionella materialet är anpassat till en yngre läsekrets och text varvas med interaktiva moduler, video-clip m m. Det är bättre att fånga upp presumtiva läsare på ett tidigt stadium, resonerar man på sporttidningen L’Équipe. Satsningen på en ungdomsutgåva görs samtidigt som L’Équipe brottas med vikande upplagor (- 7.8% för 2007).