24 oktober 2016

Socialt engagemang i fokus på Tendensdagen

”Idag förväntar sig kunder, att de flesta företag de kommer i kontakt med har någon typ av socialt engagemang.  Det är en hygienfaktor”, sa Micael Bindefeld, som samtalade med Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O’Brien Apelgren om samhällsansvar, individens ansvar och värderingar på Tendensdagen den 20 oktober.

Micael Bindefeld och Francesca O'Brien Apelgren talade om socialt ansvar. Foto: Sara Brehmer
Micael Bindefeld och Francesca O’Brien Apelgren talade om socialt ansvar. Foto: Sara Brehmer

”Det är också något som skapar delaktighet och gemenskap inom företaget”, påpekade han och tillade: ”Initiativen bör komma från företagsledningen. Viktigt är att man inte engagerar sig i för många projekt utan koncentrera sig på ett eller två, där man satsar helhjärtat, uppriktigt och långsiktigt.”
Det äkta engagemanget är det viktiga, oavsett vilka frågor man väljer att arbeta med. För Micael Bindefelds egen del innebär det att han startat en stiftelse som arbetar för att Förintelsen inte skall glömmas bort. Micael Bindefelds Stiftelse till Minne av Förintelsen delar ut stipendier för att stödja dem som fortsätter sprida kunskap och berätta om Förintelsen.
 
Golnaz Hashemzadeh, som är grundare och vd för Inkludera Invest talade om hur hennes företag arbetar för att skapa kraft och verktyg för individer och grupper att själva motverka ut
Golnaz Hashemzadeh är grundare och VD i Inkludera Invest, som bistår sociala entreprenörer som driver verksamheter för att motverka utanförskap. Foto: Sara Brehmer
Golnaz Hashemzadeh Foto: Sara Brehmer

anförskap och skapamöjlighet att bli en del i samhället.
 
Beata Pontén, som driver Allies, talade om varumärkens möjlighet att vara motorer för hållbar tillväxt.
Beata Pontén

Beata Potén, som grundat och driver Allies, föreläste om hur samhällets utmaningar påverkar företagen och deras varumärken, samt vilka roller de kan spela för att bidra till hållbar tillväxt.
Även paneldiskussionen fokuserade på företagens och varumärkenas sociala ansvar. Advokat Monique Wadsten som är partner i MAQS ledde en diskussionen om värderingsstyrd marknadskommunikation. Där diskuterades vilken bild av samhället marknadschefer bidrar med idag och deras ansvar för attityder gentemot olika målgrupper.
Där diskuterar man vilken bild av samhället marknadschefer bidrar med idag och deras ansvar för attityder gentemot olika målgrupper. Panelen består av Lina Söderqvist, Marknadschef, Åhléns, Hélène Benno, Generalsekreterare, Min Stora Dag, Lars Axelsson, VP CMO, Telia Company, Gunilla Welander, Jurist, Reklamombudsmannen samt Farzad Golchin, grundare och VD, Novare Potential. Foto: Sara Brehmer
Foto: Sara Brehmer

Panelen bestod av Lina Söderqvist, Marknadschef, Åhléns, Hélène Benno, Generalsekreterare, Min Stora Dag, Lars Axelsson, VP CMO, Telia Company, Gunilla Welander, Jurist, Reklamombudsmannen samt Farzad Golchin, grundare och VD, Novare Potential.
Traditionsenligt belönades också Årets Marknadsföringsbok på Tendensdagen. Årets vinnare blev ”90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter”, av Anders Parment.
Anders Parment tog emot pris för Årets Marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbunds ordförande, Peter Nyström. Foto: Sara Brehmer
Anders Parment tog emot pris för Årets Marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbunds ordförande, Peter Nyström. Foto: Sara Brehmer

Boken bygger på svenska och internationella studier av dem som är födda på 1990-talet och ger inblick hur de fungerar. Dessutom görs jämförelser med andra decenniers generationer – Generation X, Generation Y och Baby Boomers. Juryn motiverade priset med att ”Anders Parment på ett lysande sätt beskriver generationsbegreppet rent allmänt och hur man kan förstå och samarbeta med denna generation, inte bara som kunder”. bok_vinnare_small
Två hederspriser delades också ut:
Det ena till ”Butiken, sortimentet och kampanjerna” av Mikael Hernant, som ”på ett ytterst förtjänstfullt sätt behandlar den övergripande frågeställningen om vilka åtgärder som ska vidtas och i vilken ordning”. Boken ”Köprevolutionen” av Pernilla Jonsson, Patrik Stoopendahl och Malin Sundström ger läsaren ”värdefulla insikter kring den framtida digitala marknadsplatsen”. .
Förra året utsågs ”Marknadsföring och påverkan på konsumenten” till 2015 års Marknadsföringsbok.
Magnus Söderlund. Foto: Sara Brehmer
Magnus Söderlund. Foto: Sara Brehmer

Den bokens redaktör, Magnus Söderlund, som är professor på Handelshögskolan i Stockholm, talade i år om de rön som den boken förmedlade om hur konsumenter reagerar inför olika alternativa scenarier, bland annat i butiksmiljön.
Ingela Stenson från Unite Minds redovisade den undersökning de gjort om marknadschefers och kommunikationschefers syn på hur deras jobb utvecklas och bland annat påverkas av digitaliseringen.
Ingela Stenson, United Minds.
Ingela Stenson, United Minds.

Studien visade också att 85 procent av de intervjuade uppgav att bristen på marknads- och kommunikationskompetens i bolagens styrelser påverkar företaget negativt. Mer än hälften av respondenterna uppgav att fokus på varumärke och anseende ökar, där de arbetar. Ännu fler, sex av tio, uppger att digital strategi blir en allt mer central fråga i deras företag.
Där framgår 85 procent av de intervjuade anser att bristen på marknads- och kommunikationskompetens i bolagen styrelser påverkar företagen negativt. Mer än hälften av respondenterna uppger att fokus på varumärke och anseende ökar, där de arbetar. Ännu fler, sex av tio, uppger att digital strategi blir en allt mer central fråga i deras företag.
På Tendensdagen diskuterade Francesca O’Brien Apelgren också dessa frågor med Lottie Knutson, i många år marknadsansvarig på Fritidsresor (numera TUI) och idag verksam i ett antal styrelser.
Foto:
Lottie Knutson och Francesca O’Brien Apelgren diskuterade behovet av marknadsförare i styrelserna. Foto: Canita Dagård

”Styrelser behöver och efterfrågar personer med tydligt användar- och kundfokus och förmåga att omvandla och koppla detta till affärsmöjligheter. Eller kanske snarare förmåga att efterfråga och identifiera sådan kompetens i respektive verksamhet, när det gäller styrelsearbete. Med intresse för konsument- och användarbeteende kommer nästan automatiskt fokus kring digital utveckling, vilket i allra högsta grad efterfrågas. Både på ledningsnivå och i styrelserna. Och en hel del personer som jobbat med konceptuell utveckling, branding, kommunikation och marknadsföring har ett sådant fokus”, menade Lottie Knutson.
Coffee Cows gick runt och bjöd på kaffe och visade upp sig på Cow-walken.
Coffee Cows gick runt och bjöd på kaffe och visade upp sig på Cow-walken.

ozz_small
Özz Nûjen avslutade dagen med en scen ur Riksteaterns uppsättning av Rikard III, där han spelar alla roller.

kollage2