15 november 2009

Slutet för smygreklamen i bloggar?

Många bloggare får gratis produkter från olika företag eller så skickas nya produkter som bloggaren ska testa och sedan behålla – allt i hopp om att produkterna ska få positiva omdömen på respektive blogg.

Fenomenet har börjat väcka ont blod litet varstans och jämställs med smygreklam. USA´s handelsmyndighet FTC tillkännagav nyligen att man ämnar tvinga bloggarna att ange vilka produkter de fått.
I Tyskland tänker PR-branschen ta i med hårdhandskarna. Man planerar att fr o m 2010 offentliggöra vilka bloggare som tar emot gåvor från företag. Just nu arbetar det tyska PR-förbundet på en netiquette, dvs en uppförandekod, för PR-byråer, bloggare, sociala nätverk och företag. Den beräknas bli färdig vid årets slut. Man undersöker också om det är möjligt att koppla in olika myndigheter, men det juridiska bevisläget bedöms som ganska svårt.