15 juni 2023

Skansen söker Museichef

Är du intresserad av en spännande ledarroll med möjlighet att bidra till att förflytta Skansens gäster i tid och rum för att skapa upplevelser och lärande om Sveriges historia, samtid och framtid?

Skansen kan erbjuda dig en spännande ledarroll på en unik plats som välkomnar nära 1,5 miljon gäster varje år från hela världen. Du blir del av en öppen och dynamisk arbetsplats med ca 250 anställda och under Skansens högsäsonger välkomnar vi ännu fler fantastiska medarbetare.

Din arbetsplats är belägen på Skansenberget men hela området är din arbetsplats. Som avdelningschef ansvarar du för att leda, driva och utveckla Skansens dagliga och långsiktiga arbete i linje med Skansens övergripande vision och mission.
 Vi befinner oss nu i en spännande utvecklingsfas där långsiktiga strategier skall implementeras och få genomslagskraft.

Om Skansen och Kulturhistoriska avdelningen
Skansen är ett museum, en djurpark och en plats där gäster upplever högtider, traditioner, trädgårdar, hantverk, marknader och konserter. Vi är ett av Stockholms mest populära besöksmål och en plats för lärande om natur och kultur. Vi har gästen i fokus och arbetar aktivt för att inspirera till ett hållbart samhälle. Skansen är en Stiftelse som finansieras till en del av statliga anslag men till övervägande del av egen intjäning

Museiverksamheten tar sin utgångspunkt i våra samlingar av byggnader, föremål, kläder och växter från olika tider och platser i Sverige, och i kunskap om materiellt och immateriellt kulturarv.

Totalt arbetar ca 40 tillsvidareanställda personer på avdelningen som är indelad i tre enheter; Pedagogiska enheten, Samlingsenheten och Dräkt- och textilenheten. Knutna till avdelningen finns också ett stort antal personer i roller som museiguider, museihantverkare och volontärer som möter Skansens gäster i våra museimiljöer och bidrar i den kulturhistoriska förmedlingen.

Museichef
Tjänsten innebär att utveckla och driva avdelningens verksamhet i linje med Skansens övergripande vision idé. Avdelningschefen är en nyckelperson i utvecklingen av Skansen som museum och besöksmål.

Du ingår i Skansens ledningsgrupp, och även i Skansens Programråd som är drivande i den övergripande och långsiktiga planeringen av gästupplevelsen på Skansen.
Du har budget- och resultatansvar och rapporterar direkt till Skansenchef (VD).

Som avdelningschef leder du avdelningen genom enhetschefer och gruppchefer. Samarbetet med övriga avdelningar på Skansen; Bygg- och fastighet, Ekonomi och IT, Evenemang, HR, Försäljning, Marknad- och Kommunikation, Parken och Zoologiska är avgörande för att lyckas i målsättningarna för avdelning och för Skansen som helhet. I uppdraget ingår också samarbete med en mängd externa partners och våra volontärer.

Vem är du?
Du har en bakgrund från museibranschen och ett brett nätverk inom museisektorn. Du får också gärna ha erfarenhet från annan besöksnäring.
Du är utpräglat samarbetsorienterad och intresserad av och engagerad i Skansens hela bredd.
Du är strategisk, nytänkande, kommunikativ och verksamhetsutvecklande. Du har djup kunskap om museiverksamhet i dess olika dimensioner kopplat till såväl samlingsförvaltning som förmedling, och förståelse för den resurs museiupplevelsen utgör i utvecklingen av Skansen som besöksmål.

Du är en trygg och erfaren ledare, som känner dig bekväm med att utveckla, driva och företräda museiperspektivet på Skansen. Du har tidigare erfarenhet av att leda och har en utpräglad förmåga att peka ut riktningen, coacha och entusiasmera i förändringsarbetet i en högkvalitativ museiverksamhet i en relativt affärsmässig kontext.

Du har en relevant Högskoleexamen kopplad till Skansens museiverksamhets ämnesområden såsom etnologi, historia, konsthistoria, bebyggelsehistoria eller liknande samt en grundförståelse för digitaliseringsfrågor och digital förmedling.

Det är även meriterande om du har ett kontaktnät inom forsknings- och universitetsvärlden.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten hör av dig via e-post till vår nuvarande chef för Kulturhistoriska avdelningen asa.magnusson@skansen.se
Fackliga representanter:
Saco-S: Boel Recén, boel.recen@skansen.se, ST: Birgitta Jansson, birgitta.jansson@skansen.se, Seko: Mikko Svensson, 070-991 30 18

Urvalsprocesser
Skansen är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen. Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst.

Välkommen att registrera din ansökan med CV och personligt brev senast den 1 augusti via ”Ansök” nedan. Vi genomför intervjuer löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt: Maria Hernebro, HR Chef maria.hernebro@skansen.se

Läs mer och ansök här