23 oktober 2013

Ska vi använda humor i reklam?

Vad gör att du minns viss reklam och glömmer en del. Hur tydligt kan du koppla ihop budskapet med rätt varumärke?
Läs hela artikeln! (engelska)