22 mars 2013

ServiceScore – 2013

Vilka företag och organisationer ger sina kunder bäst service?

I år är Sveriges Marknadsförbund samarbetspartner till ServiceScore och prisutdelningen som äger rum den 10 april.
Under det första kvartalet 2013 genomförs mätningen som kartlägger servicenivån i Sverige.
Undersökningen omfattar tre olika klasser.
– Privata företag
– Statliga företag
– Myndigheter och organisationer
I klassen privata företag bedöms de största företagen inom följande branscher;
Telekom (TV, Bredband, Telefoni)
Energi
Detaljhandel
Försäkring
Bank
Persontransporter
Hotell & Restaurang (ny bransch i år!)
Mätningen genomförs med hjälp av ett riksrepresentativt urval via Cint (webbpaneler med över 400 000 panelister). Totalt kommer undersökningen att omfatta 2000 respondenter. Företag/organisation betygssätts utifrån upplevd servicenivå samt i vilken utsträckning service ges utöver det som förväntas i den specifika branschen.
Tid: onsdagen 10 april. Dörrarna öppnar 17.30. Föreläsningar och prisutdelning sker mellan 18-19. Efter det bjuds det på lite mat och dryck fram till 21.00
Plats: Grant Thorntons lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm.
Arrangemanget är kostnadsfritt.
Läs mer här:
Anmäl dig här