Senior Talent Award 2021

Jury Senior Talent Award: Åsa Edman vd TNG, John Mellkvist senior consultant and futurist Kreab, Sophie Hedestad marknadsdirektör Netigate, Francesca O’Brien Apelgren vd Sveriges Marknadsförbund, Karin Geber vd Head Agent, Peter Kjellberg CMO Dometic, Linnea Bolter reporter Dagens Industri


Utmärkelsen ”Senior Talent Award” har instiftats för att lyfta organisationer som är med och omdefinierar stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer när det gäller ålder kopplat till jobb och kompetens. Priset delades ut för första gången den 21a oktober 2021 på Tendensdagen.


Vinnare 2021: ICA – Hedersomnämnande 2021: Spendrups

Grundare Sveriges Marknadsförbund

Motivering Vinnare: ICA
Genom strukturerat arbete, styrt av ett tydligt syfte och skarpt formulerade mål, visar företaget vägen för hur framtidens viktigaste mångfaldsfråga – nämligen ålder – är en solklar ingrediens i stor framgång och konkurrenskraft. Man har ett inspirerande och aktivt arbete för att säkra bolagets kompetensförsörjning och chanser att behålla seniora medarbetare. Personal i alla åldrar erbjuds utvecklingsspår under hela sina karriärer, en fördelaktig pensionsplan och möjlighet att gå ned i arbetstid, för de som vill.  Man har ett inspirerande och aktivt arbete för att säkra bolagets kompetensförsörjning och chanser att behålla seniora medarbetare. Personal i alla åldrar erbjuds utvecklingsspår under hela sina karriärer, en fördelaktig pensionsplan och möjlighet att gå ned i arbetstid, för de som vill.
Företagets seniora arbetskraft är också de mest nöjda medarbetarna i organisationen – vilket är ett i raden av många bevis på att juryn har hittat en given första vinnare av priset Senior Talent Award.

Motivering Hedersomnämnande: Spendrups
Senior Talent Award är i första hand en utmärkelse riktat mot företag som värdesätter senior kompetens och inte likställer talang med ålder. Som kan uppvisa en arbetsmiljö att trivas och utvecklas i under lång tid.
Med det sagt kommer juryn också att kunna göra särskilda hedersomnämnanden till modiga eller betydelsefulla individer, som vågat gå mot strömmen och statuera goda exempel för andra att inspireras av.
Detta år har juryn tagit fasta på en person som mer än någon visat hur man gör för att hålla sig relevant så länge man själv vill, som delat med sig generöst av sina bästa tips och råd i olika sammanhang – och som samlat på sig horder av både betydligt yngre och äldre fans längs vägen. Vi tänker naturligtvis på Spendrups fantastiska presschef Rose-Marie Hertzman.


Senior Talent Award

Sveriges Marknadsförbund arbetar med ledarskapsfrågor och kompetensutveckling och vill därför lyfta organisationer som är med och omdefinierar stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer när det gäller ålder kopplat till jobb och kompetens. Vi vill med priset göra ett statement och vara med och omdefiniera stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer så att fler inspireras att fortsätta skapa tillväxt och trygghet i svenskt näringsliv.

Priset delades ut den 21a oktober 2021 på Tendensdagen.

Sveriges Marknadsförbund arbetar för inkludering och mångfald i media och reklam samt vill bidra till att motverka den svenska åldersrasismen i näringslivet.

JURY Senior Talent Award

Ordförande för Juryn Senior Talent Award är John Mellkvist

Åsa Edman, vd TNG
John Mellkvist, senior consultant and futurist Kreab
Sophie Hedestad, marknadsdirektör Netigate
Francesca O’Brien Apelgren, vd Sveriges Marknadsförbund
Linnea Bolter, reporter på Dagens Industri
Karin Geber, vd Head Agent
Peter Kjellberg, chief marketing officer Dometic


Framtidens arbetsplats

Det talas mycket om ”framtidens arbetsplats”. Av alla spaningar, är en av de säkrare att företag och organisationer kommer behöva uppvisa en större öppenhet mot livserfarna medarbetare för att förstå köpstarka målgrupper och bli lönsamma. Arbetsplatsen behöver bli en plantskola för hela arbetslivet, så att talang kan blomma både längre, senare och flera gånger.

Det finns flera olika sätt att skapa en sådan arbetsplats – där medarbetarna oavsett ålder uppmuntras att kompetensutveckla sig och dela med sig av sin kunskap och erfarenheter över genertionsgränserna.

Senior Talent Award är skapat av Sveriges Marknadsförbund för att uppmuntra just detta.

Juryn kommer att bedöma och berömma utifrån de här kriterierna:


🌟 Organisationen måste kunna påvisa ett resultat kopplat till arbetet med ålder. Det kan vara ekonomiska resultat, trivsel kopplat till medarbetarundersökning, påvisade utvecklingsmöjligheter, minskad personalomsättning eller annat.

🌟 Finns ett program för mentorskap/omvänt mentorskap i organisationen?

🌟 Hur kommunicerar organisationen externt såväl som internt om arbetsför ålder och vid rekrytering? T ex kan man söka ett jobb där om man är 63 år? Visa exempel på.

🌟 Har organisation någon nedskriven policy om ålder?

🌟 Hur synliggör organisationen äldre medarbetare?

🌟 Ålderism – hur diskuteras/motverkas problematiken?

🌟 Rekrytering – har man nyrekryterat 60+? (dvs ej bara internrekryterat)

🌟 Tillämpas medvetet åldersmixade team?

🌟 Finns en lärande kultur i organisationen? Finns metoder eller processer för kontinuerligt lärande? Erbjuds kompetensutveckling till alla, oavsett ålder/antal år i arbetslivet/företaget?

//John Mellkvist, jury ordförande