12 februari 2009

Samma produkt på flera marknader

Det är svårt att lyckas med strategier som fungerar på flera än en marknad. De nationella och lokala variationerna är ofta för stora för att det ska bli lyckat med en enda strategi. Det anser George S. Yip professor vid London Business School och Audrey J.M. Bink marknadskommunikationschef vid Uxbridge College i London.

Standardiserade kontorsprodukter – Tidiga med globala strategier

Kopieringsmaskiner och datorer ser likadana ut i alla länder. Därmed kan försäljningen administreras centralt, med stordriftsfördelar och möjligheter att göra riktade erbjudanden mot utvalda marknader.

Nackdelen är att många företag vill göra egna, förmånliga, avtal

De vill inte samla alla ägg i en korg, tillhörande en stor global aktör i ett annat land. Det kan upplevas tryggare att göra affärer med en lokal återförsäljare, även om det på sikt innebär att företaget går miste om de rabatter som brukar ingå om ett företag tecknar ett globalt avtal med en leverantör.

Bara stora blir hjälpta av att få sitt konto centralt administrerat

Ofta kan riktigt stora kunder med verksamhet i flera länder uppskatta att alla deras verksamheter hanteras av en central administration. Mindre företag med verksamhet i många länder har ofta mer att vinna på nära kontakter med en lokal återförsäljare. Om de multinationella företagen utgör en väsentlig del av försäljningsvolymen, och om företagets strategi är att växa inom detta segment kan en global produktstrategi vara ett bra alternativ – förutsatt att de multinationella företagen är intresserade av en sådan lösning. Globala aktörer vill kunna ha en central kontakt för alla länder.

Verksamma i flera länder är intresserade av globala rabatter

Företag som köper helhetslösningar bör prioriteras framför företag som bara köper enskilda produkter, men det är ändå volymen som måste styra. Det är dyrt att lägga upp och administrera ett globalt konto.

Se upp med kunder som inte klarar centrala inköp

De bör inte erbjudas en global lösning, eftersom det innebär att det företag som erbjuder det globala kontot är tvunget att sköta all administration och även införsäljningen i varje land där kunden har verksamhet. Detta är mycket kostsamt och bör undvikas.