7 januari 2021

Så möter BMW utmaningar som corona, elektrifiering och klimatfokus

Stefan Ljung, Head Of Market Strategy BMW Northern Europe

Coronapandemin stängde många bilfabriker i våras och nybilsförsäljningen minskade med 37 procent. Nu har försäljningen återgått till mer av det normala men det knackar andra utmaningar på dörren – digitalisering av handel, elektrifiering av bilflotta och en ökad klimatmedvetenhet där bilen pekas ut som en av bovarna.
Hur navigerar en marknadsorganisation i dessa utmaningar? 

Vi intervjuade Stefan Ljung som vigt sitt liv åt att marknadsföra och sälja ett av branschens premiumvarumärken – BMW.


Stefan är ansvarig för Marketing Planning and Strategy på BMW Northern Europe berättar här i en intervju för Sveriges Marknadsförbund om hur BMW jobbar och vilka utmaningar bolaget står inför.

Vad är din bakgrund och hur hamnade du på BMW?
Jag flyttade upp till Stockholm 1998 för att plugga reklam, och började redan det året jobba på BMW Group Sverige som det hette då innan vi blev ett nordiskt huvudkontor. Sedan dess har jag huvudsakligen jobbat med vår marknadsföring på lokal och senare nordisk nivå, men även med försäljning inom MINI samt vår företagsstrategi. Så praktiskt taget hela mitt yrkesliv har jag vigt åt BMW, och det är en sann glädje att få jobba med så starka varumärken som BMW och MINI som hela tiden är i framkant och levererar fantastiska produkter år efter år.

Hur har bilförsäljningen påverkats av coronapandemin?
Precis som för många andra branscher har Coronapandemin satt sina avtryck även på bilbranschen. Under våren var nästan alla bilfabriker stängda, och just under årets andra kvartal minskade registreringarna med 37% i branschen jämfört med samma period 2019 enligt BIL Sweden. Sedan dess har bilbranschen återhämtat sig något, men har ändå minskat med drygt 16% i Sverige sett på helåret. Glädjande är att försäljningen tagit fart igen nu efter sommaren och ligger återigen på liknande siffror som förra året i perioden.

Vilka trender ser du inom bilbranschen nu? Hur påverkar t ex klimatfrågan? 
Klimatet, och hur vi ska få ner koldioxidutsläppen, är och har länge varit en brinnande fråga för bilbranschen. Och man ser nu att allt fler varumärken erbjuder laddbara bilar för att möta högt ställda klimatmål de kommande åren. Erbjuder du som bilmärke inte laddbara alternativ idag, så är du i praktiken ute ur matchen. Andelen registreringar av laddbara bilar har i år ökat med 116% i Sverige jämfört med 2019 enligt BIL Sweden. Trenden går fortsatt uppåt, och vi på BMW har redan många laddbara alternativ idag, och ännu fler modeller på väg. I år står 40% av vår försäljning av laddbara bilar, och målet för nästa år är 70%! Och i år har BMW Group också utsetts till ”Most Sustainable Brand” i bilbranschen enligt Dow Jones Sustainability Index, och är därmed det enda bilmärke som konstant varit med som en av branschledarna sedan Dow Jones började lista hållbara företag 1999. Vi har minskat koldioxidutsläppen med 70% per bil sen 2006, och kommer minska utsläppen med ytterligare 80% till 2030. Det innebär att våra koldioxidutsläpp då kommer vara mindre än 10% av vad de var 2006. Ganska fantastiskt! Därmed sagt så säljer vi fortfarande många bilar med vanliga förbränningsmotorer, och även dessa har bidragit med väsentlig minskning av koldioxidutsläpp för varje generation som släppts.

Behövs det en bilhandel i samma utsträckning idag? Det räcker väl med att provköra på ett ställe och sedan köpa på nätet?
Det pågår många projekt och diskussioner i bilbranschen nu kring just detta både i Sverige och internationellt, och vi har även själva provat Online som en av våra försäljningskanaler för MINI för ett antal år sen med intressant resultat. Hur utvecklingen mellan fysisk butik och onlineförsäljning kommer att se ut får framtiden utvisa, men vi ser att våra kunder uppskattar och har ett stort behov av att ha en relation till en återförsäljare. Där finns den struktur och kunskap som krävs för så avancerade produkter som bilar är.

Vilka är era viktigaste marknadsföringskanaler nu?
Mycket handlar om digitaliseringen just nu, och digital marknadsföring är en fortsatt viktig kanal för oss att nå ut riktat till våra befintliga och framtida kunder, och också få in dem till våra återförsäljare. Och under rådande pandemi, så har en väl utvecklad digital strategi visat sig vara extra viktig. I motsatt ända har ju antalet event som kunnat arrangeras varit i stort sett obefintligt sen i våras, och där får vi se hur de kommande månaderna utvecklar sig. Vi har fortsatt stark tro till de klassiska kanalerna för att skapa räckvidd.

Vad är ert marknadsfokus för 2021?
Vi har som alltid många intressanta lanseringar på gång, och framförallt kommer det många spännande nyheter inom vårt elbilsprogram under 2021. Vi vill också lägga ännu mer fokus på att utveckla och fördjupa relationen med våra kunder, så vi tittar mycket på hur vi kan utveckla den biten ytterligare.

Fakta om BMW’s marknadsorganisation
BMW Northern Europe innefattar 7 marknader, Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Estland, Lettland och Litauen. Bolagets centrala marknadsavdelning; “Brand Management” består av 25 personer, inom Communication, Martech, Event, CRM samt Product och styr marknadsarbetet på en övergripande nordisk nivå från Stockholm.

Lokala Campaign Managers som jobbar med den lokala säljorganisationen tar ner marknadsarbetet på lokal nivå. Till sin hjälp har de bolagets nordiska byråer INGO, Vizeum, Valtech och Ingager samt lokala partnerbyråer.