26 mars 2018

Så jobbar vi framåt med #sistabriefen

Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande bransch, fri från trakasserier och diskriminering, det skriver elva organisationer som sammanslutit sig och jobbar gemensamt i #sistabriefen.
Hösten 2017. Berättelserna under hashtagen #metoo strömmar in. Även i vår bransch samlas 2126 kvinnor, transpersoner och icke-binära i sitt egna #metoo-upprop. Tillsammans formas en brief, #sistabriefen, där en del riktas till oss, bransch och intresseorganisationer.

Elva branschorganisationer har samlats för att arbeta med frågorna i #sistabriefen. Foto: Nicole Lage-Vianna
Elva branschorganisationer har samlats för att arbeta med frågorna i #sistabriefen. Foto: Nicole Lage-Vianna

”Ni har ett ansvar för att hjälpa era medlemmar och att samordna, organisera och förmedla kunskap och riktlinjer. Hur ska ni som organisationer förmedla värderingar, policys och praktisk kunskap till era medlemmar och hjälpa dem med deras arbete med jämställdhetsfrågor och att skapa trygga arbetsplatser?”
Vi tog med stort allvar emot uppdraget. Vi elva organisationer samlades någon dag efter att #sistabriefen-uppropet publicerats. Vi har sedan dess träffats för att prata om hur vi går vidare. Vi har bollat idéer, delat med oss av lärdomar. Målet: att tillsammans skapa en mer inkluderande bransch, schyssta arbetsplatser fria från trakasserier och diskriminering.
På ett så här stort problem finns förstås ingen enkel, eller ensam, lösning. Det finns många. Vi har därför arbetat med frågan både kortsiktigt och långsiktigt, brett och smalt. Vi har olika perspektiv och besitter olika kompetenser men vi jobbar alla mot samma mål; att sätta stopp för trakasserier. Vi vill se till att #sistabriefen blir den sista.
Så vad har vi då gjort?
Som enskilda organisationer har vi bland annat genomfört processledda samtal, rådgivning, seminarier, utbildningar, tagit fram och delat med oss av policys, planer, riktlinjer, böcker, lathundar, tilläggsavtal, koder och guider.
Som enad grupp har vi nyligen lanserat en telefonlinje genom fackförbundet DIK, dit alla som behöver kan ringa och få hjälp och stöd, utan att ha varit medlem i någon organisation.
Vi planerar också att inom kort skapa en gemensam plats där vi samlar och delar öppet med oss av de riktlinjer, guider och kunskap som vi var och en organisation besitter. Vi kallar den #kommunikationskoden och den är branschens samlade vägvisare för #Metoo och #Sistabriefen.
Och vi har haft en frukostträff med deltagare från #sistabriefen-uppropet. För att ha en öppen dialog och tillsammans hitta vägar framåt. Det var en kreativ och givande träff med närmare 100 deltagare från #sistabriefen. Vi fick med oss många goda idéer i vårt fortsatta arbete.
Vi har gjort delar som bransch och som intresseorganisationer. Nu gör vi också saker tillsammans. För att förändra branschen. Vi kommer inte låta frågan rinna ut i sanden. Vi branschorganisationer har ett ansvar tillsammans men alla har vi ett eget ansvar. Därför måste vi hjälpas åt så att var och en av oss kan lösa de delar av problemet som vi är bäst på.
Men, för att vi ska kunna ta fram så bra lösningar som möjligt måste vi ha er hjälp. Era tankar. Era inspel. Vad behöver ni för hjälp och stöttning för att kunna driva frågorna som arbetsgivare- och arbetstagare? Hör av er till info@kommunikationskoden.se.
Vi är inte i slutet av #metoo. Vi är mitt i den.
Almega, DIK, KOMM, Precis, Swedma, Sveriges Annonsörer, Swedish Content Agencies, Sveriges Kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund, Svenska PR-företagen, Sponsrings och EventSverige.