25 oktober 2021

ROs tävling på Tendensdagen – Facit och vinnare

Elisabeth Trotzig Reklamombudsmannen

De rätta svaren är markerade med grönt.
Samtliga tre vinnare nedan hade 5 rätt och förstapriset lottades bland de tre med alla rätt.
Förstapris: Malin Forkman (Dramaten)
Andrapris: Elisabeth de Brito (JM AB)
Tredjepris: Mats Karsvall (Creo Media Group)
Förstapriset är en företagsanpassad utbildning/workshop med fokus på etik och juridik i reklamen.
Andrapriset och tredjepriset är en kortare företagsanpassad utbildning/workshop med fokus på etik och juridik i reklamen.