Remissinstans

Sveriges Marknadsförbund är remissinstans beträffande lagförslag i frågor som rör marknadskommunikation.

NDM
Sveriges Marknadsförbund är medlem i NDM, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt.
NDM är en viktig sammanslutning för påverkan av beslutsfattande och lagstiftning i Sverige och EU.

ROReklamombudsmannen
Sveriges Marknadsförbund är finansiär till RO. Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Sveriges Marknadsförbund sitter i NIX-telefon styrelse.
NIX-Telefon är ett utmärkt exempel på hur en branschnorm kan bli ett rättesnöre för alla aktörer på marknaden. Enligt Marknadsföringslagen är en marknadsförare skyldig – med vissa undantag – att kontrollera om en privatpersons telefonnummer finns i NIX-Telefon innan samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte rings till denne.