19 november 2009

Rekordmånga 100-åringar i Japan

Antalet riktigt gamla eller 100 år och äldre överstiger nu 40 000 i Japan, varav 35 000 (87%) är kvinnor.

Åldersgruppen 100 år och äldre har ökat 10% på bara ett år. Japans äldsta kvinna är 114 år och bor på ön Okinawa, där det bor dubbelt så många riktigt gamla jämfört med landet i övrigt. Den höga medellivslängden på Okinawa förklaras av en sund kost och det milda klimatet. Japans äldste man är 112 år och bor i Kyoto. Japan står redan inför en åldringsexplosion och demografisk kris. Nativiteten är låg.
Varje kvinna föder i snitt 1,37 barn (2008) samtidigt som det skulle behövas 2,07 barn per kvinna för en naturlig befolkningsutveckling. Japan har idag drygt 127 milj invånare, men befolkningen minskar för varje år som går och demografer befarar att befolkningen år 2050 kan ha minskat till 100 milj.