10 januari 2017

Reklamens betydelse i reda siffror

Varje Euro som investeras i reklam, genererar sju Euro tillbaka! Det framgår i den första rapport som kartlagt reklamens effekter på europeisk nivå.
På uppdrag av tolv intresseorganisationer, bland andra World Federation of Advertisers (WFA), har revisionsbyrån Deloitte studerat vad reklaminvesteringar faktiskt ger tillbaka, när det gäller ekonomi, jobb och för samhället i stort.

Varje Euro som investeras i reklam, ger sju tillbaka, enligt Deloittes rapport.
Varje Euro som investeras i reklam, ger sju tillbaka, enligt Deloittes rapport.

Rapporten visar bland annat att för varje investerad Euro ger sjufalt igen. 2014 investerades totalt 92 miljarder Euro i reklam inom EU och enligt Deloittes beräkningar genererade det intäkter på 643 miljarder Euro. Det motsvarar 4,6 procent av EU:s samlade BNP.
Deloitte skriver i sin rapport att reklamen bidrar till bred, ekonomisk tillväxt genom förmågan att stärka konkurrensen. Dessutom ger den konsumenterna information om produkter och tjänster och ger dem ett större urval.
Detta driver i sin tur på innovation och motiverar företagen att utveckla produkter och tjänster, för att konkurrera – inte bara i EU, utan i hela världen.
Reklamen genererar dessutom jobb. Närmare bestämt sex miljoner jobb, inom EU. Det motsvarar 2,6 procent av alla jobb.
Deloittes rapport pekar på tre huvudsakliga sätt, som reklamen skapar jobb:
För det första skapas förstås jobb inom kommunikationsbranschen. Där finns 16 procent av de närmare sex miljoner jobben. Då har Deloitte inte räknat inhouseproduktion av reklam, utan enbart externa byråer.
För det andra skapas jobb inom medier och online-verksamhet, som finansieras av reklam. I den gruppen inkluderas även journalister och content-producenter, likväl som folk som arbetar inom andra medier. Denna grupp utgör 10 procent av de samlade jobben.
Deloitte påpekar också i rapporten att jobben inom denna kategori dessutom är ”säkrare” än i många andra sektorer och att lönerna ligger högre än i ekonomin i övrigt. De kan därför sorteras in under OECD:s definition på ”kvalitetsjobb”.
Slutligen skapas en mängd jobb i näringsliv och samhälle i stort, som en konsekvens av reklamaktiviteterna. Från jobb inom försäljning till olika former av underleverantörer och stödfunktioner till reklambranschen inom exempelvis hospitality. Här finns också funktioner som skapas av den efterfrågan som stimuleras av reklamen för produkter och tjänster.
Ytterligare en positiv effekt av reklamen är att den erbjuder personliga och sociala värden, genom att finansiera – helt eller delvis – medietjänster, som människor kan använda gratis eller till rabatterade kostnader.
”Reklamen ger EU-medborgarna tillgång till nyheter och underhållning till reducerade kostnader, eller helt gratis”, skriver Deloitte i rapporten.
Utomhusreklamen bidrar med ytterligare nyttigheter, i form av en förbättrad stadsmiljö medan sökmotorer hjälper människor att både spara tid och kostnader, när de söker information.
Utan reklam, skulle finansieringen av alla former av medier minska. Det skulle leda till dyrare tv-abonnemang, mer begränsat utbud av tidningar och tidskrifter, vars oberoende dessutom skulle begränsas. Radiostationer skulle få begränsade möjligheter att sända nyheter och underhållning dygnet runt och professionella sport- och kulturevenemang skulle tvingas söka ekonomiskt stöd på annat håll.
Reklamen står för en mycket stor del av finansieringen av alla tjänster på internet. 70 procent av Europas innevånare använder exempelvis e-posttjänster regelbundet. Och sociala medier når alla kategorier av människor över Europa.
Deloitte sammanfattar sin rapport i slutsatsen att ”reklamen har stor betydelse för jobb, innovation, kultur och underhållning. Den stöder mångfald i medierna, vilket är fundamentalt för demokratins fri- och rättigheter. Nyttan av reklam är gäller i hela samhällsbygget. Ett Europa utan reklam skulle vara fattigare, mindre allmänbildat och mindre konkurrenskraftigt!”
Carin Fredlund