22 maj 2012

Reklam på Internet går om reklam i dagspress 2013

En ny prognos från Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) pekar på att den samlade Internetreklamen kommer att omsätta mer pengar än dagspressreklamen under 2013. Totalt förväntas reklammarknaden öka 1,4 procent under 2012 och 2,8 procent under 2013.
Reklammarknaden har under de senaste åren sett en förflyttning från tryckta medier till Internet, något som nu resulterar i att den samlade Internetreklamen förväntas omsätta mer än den samlade dagspressreklamen under helåret 2013. TV-reklam ökade under första kvartalet och  kommer att omsätta mer än 6 miljarder kronor  under 2012. IRM rapporterar att det är den allt starkare allmänekonomin som gör att reklammarknaden kommer att växa under de närmsta två åren. Därmed förväntas reklammarknaden sätta nya rekord under både 2012 och 2013 i löpande priser räknat.
Källa: IRM.