26 mars 2008

Reklam i sociala nätverk online ingen hit

Deltagarna bygger upp immunitet mot reklam och klickfrekvensen sjunker.

Trots detta antas företagen öka sina reklamsatsningar i sociala nätverk med 70% under 2008. Utvecklingen går långsammare än branschen förväntat sig och många annonsörer är besvikna. Även Google har fått kännas vid hur komplicerat det är att nå dessa användare.

Huvudproblemet för reklam i sociala nätverk är deltagarna själva

De känner sig störda av reklam och värjer sig därför, säger man hos det tyska reklamförbundet ZAW. Det är svårt att avgöra i vilken riktning utvecklingen går och därför är det bäst att avvakta.

Deltagarna blir immuna mot reklam

Amerikanska bedömare menar att deltagarna i communities med tiden bygger upp en immunitet mot reklam. På MySpace sjönk klickfrekvensen för reklamen från 1 på 100 under 2006 till 1 på 1 000 år 2007.

Det hindrar emellertid inte företagen att se optimistiskt på framtiden

Ingen klagar heller bland dem som tillhandahåller reklamplats på nätverkssajterna. Fox Interactive Media, FIM, kunde notera en försäljningsökning på 87% under sista kvartalet 2007 jämfört med samma period året innan. Målet för FIM, där MySpace ingår, är satt till $1 mrd i slutet av året.

Försäljningen av reklam ökar, men klickfrekvensen går ned!

Hos det amerikanska forskningsinstitutet eMarketer räknar man en ökning på 70% i år för reklam i sociala nätverk online vilket innebär investeringar på ca $1.6 mrd. Fram till 2009 förutspås de öka till $2.02 mrd.