25 februari 2013

Regimskifte på annonsmarknaden

Internetreklam är numera den största reklamkanalen i Sverige med en marknadsandel på 24 procent. Det visar statistik från IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik). Totalt omsatte internetreklamen närmare 7,7 miljarder kronor under 2012, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 2011. Intressant att notera är också att under det fjärde kvartalet är det inte bara Internet som är större än dagspressen. För första gången i ett enskilt kvartal är även TV är större än dagspressen.
Annonsintäkter för svensk dagspress har minskat under varje kvartal under 2012. Totalt på året minskade kategorin med 12 procent jämfört med 2011. Årsomsättningen landade på 6,9 miljarder och därmed är dagspressen det näst största reklammediet med en marknadsandel strax under 22 procent för 2012.
Totalt under 2012 minskade reklaminvesteringarna med 2,1 procent och uppgick till 31,9 miljarder kronor.
Källa: IRM.