13 augusti 2009

Rea på bestämda tider

Rea i franska butiker startar alltid på bestämda datum.

I Frankrike är rea-perioden lagstadgad och datum för när rean eller les soldes startar bestämt på förhand. Vinterrean ska alltid starta 2:a onsdagen i januari (7 januari 2009) och sommarrean: 3:e onsdagen i juni (17 juni 2009). Prefekten i varje departement (jfr län) bestämmer sedan om les soldes ska pågå i 4 eller 6 veckor. Enligt en lagändring får butiker ha rea ytterligare två veckor när som helst under året. Det är upp till handlarna själva att bestämma om och i så fall när man ska ha rea.